Annons

Förbud löser inga problem

NIQAB Diskussionen om heltäckande slöja får inte bli svart-vit. Det finns olika anledningar till klädvalet. Att införa förbud är att låta rädsla för det okända segra på bekostnad av våra grundläggande rättigheter, skriver Yvonne Ruwaida (MP).

Publicerad

Varje människas makt över sitt eget liv lägger grunden för det fria och öppna samhället. Kvinnans självklara rätt till självbestämmande går genom utbildning och egenförsörjning. Jag står inte för en politik som förespråkar användandet av niqab. Inte heller står jag med dem som förespråkar ett förbud mot niqaben. I diskussionen om niqabens vara eller inte vara i Sverige får vi inte tillåta att rädslan för det okända segrar över våra grundläggande rättigheter.

Bland de kvinnor i Sverige som klär sig i niqab finns de som bär den som ett resultat av förtryck. Förtryckande strukturer får aldrig accepteras och ska alltid motarbetas i grunden. Andra bär den utifrån en religiös övertygelse eller som ett politiskt ställningstagande. Inte sällan är det en kombination av dessa faktorer.

Annons
Annons
Annons