Annons
X
Annons
X

Förbud att ge blod kan hävas

Socialstyrelsen vill göra det möjligt för män som har sex med män att få lämna blod ett halvår efter att den sexuella kontakten tagits. Därmed blir Sverige första landet i världen att ta bort det livslånga förbudet mot bloddonation för den riskgruppen.

[object Object]
Emil Adén vill ge blod men får i dagsläget inte. Foto: PATRIK LUNDIN

Orsaken till att det finns speciella regler kring den här gruppen är att de ligger i riskzonen för bland annat hiv som är vanligare förekommande bland homosexuella män jämfört med gruppen heterosexuella män. Den period som är kritisk är de månader då viruset ännu inte syns i blodprover, den så kallade fönsterperioden.

För två år sedan var ett liknande förslag från Socialstyrelsen ute på remiss som skulle innebär att män som någon gång haft sex med en annan man skulle få ge blod efter ett halvår. Då fick förslaget avslag i flera instanser, bland annat av organisationen Sveriges kommuner och landsting som ansåg att det inte fanns tillräckligt mycket som kunde styrka att de förändringarna inte äventyrade säkerheten för mottagaren.

Den här gången har Socialstyrelsen gjort en större utredning för att kartlägga patientsäkerheten genom att ta hjälp av experter och titta på den samlade kunskap som redan finns om bloddonationer.

Annons
X

Slutsatsen är att det är donatorernas uppriktighet och respekt för reglerna som är det avgörande för att behålla ett högt skydd som innebär att inget smittat blod förs vidare. Därför anser Socialstyrelsen att de gamla reglerna om ett livslångt förbud för män som har haft sex med män ska ändras till att tillåta en tidsgräns på sex månader efter det att samlaget har ägt rum. Myndigheten anser att det är en tillräckligt lång period för att kunna upptäcka en eventuell blodsmitta, som hiv, när det lämnade blodet testas.

Med de nya reglerna hoppas Socialstyrelsen på att fler ska bli mer uppriktiga i sina svar.

–Vi tror att vi får en högre förståelse för de nya föreskrifterna och vi kan motivera och förklara varför reglerna ser ut som de gör. Det är helt avgörande för säkerheten. Tidigare har vi sett att man inte svarar sanningsenligt på frågorna eftersom man inte kan respektera de regler vi har nu, säger Monica Axelsson, utredare på enheten för behörighet och patientsäkerhet på Socialstyrelsen.

–En hög patientsäkerhet är det som ligger i fokus för oss. Vi anser att vi fångar in de smittade med god marginal, säger hon.

En person som har haft samlag med någon som riskerar att utsättas för blodsmitta måste idag vänta sex månader på att få lämna blod. Vid byte av sexpartner ska blodgivaren vänta tre månader. En man som någon gång haft sex med en man får inte lämna blod, inte heller någon som injicerat narkotiska preparat.

Emil Adén lever i ett förhållande med en annan man och får därför inte lämna blod som reglerna ser ut idag.

–Man känner sig som en andra klassens medborgare när man sorteras ut på grund av den man är och inte hur man lever. Jag kan leva med samma partner i 30 år och kommer ändå inte att få lämna blod, säger han.

Om Socialstyrelsen ändrar sina föreskrifter kommer han förmodligen ändå inte att ge blod eftersom han lever i en relation och ändå måste avstå från sex i sex månader innan han får bli blodgivare.

–Varje gång jag går på bio och ser den blodgivningskampanj som visas så tänker jag på att de behöver blod men att mitt blod inte är bra nog, säger han.

Förslaget ska gå ut på remiss i höst och om alla instanser godkänner förändringarna kan de börja gälla från och med nästa år. Det råder blodbrist i Stockholm, men de nya förändringarna har ingenting att göra med blodläget eftersom säkerheten alltid är det som sätts i första hand.

Annons
Annons
X

Emil Adén vill ge blod men får i dagsläget inte.

Foto: PATRIK LUNDIN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X