Förbjudet att stanna till på konstgjorda ön i Öresund

Öresundsbron fotograferad från ön Pepparholm.
Öresundsbron fotograferad från ön Pepparholm. Foto: Johan Nilsson/TT

Vid gränsen till Sverige, strax söder om Saltholm ligger den konstgjorda ön Pepparholm. Att ön finns beror på att miljövänner stoppade planerna att bygga Öresundsbron vid Saltholms känsliga natur.

Under strecket
Publicerad
Dick Harrison.

Dick Harrison.

Foto: TT
Annons

Fråga: I dag tar jag mig an en lite ovanlig fråga. Det är någorlunda väl känt att Sveriges naturliga landyta i århundraden har vuxit i takt med landhöjningen vid Östersjön. Ju längre norrut, desto mer landhöjning. Flera medeltida städer har flyttats för att ligga närmare havet. Men detta gäller inte södra Skandinavien, där det motsatta har varit fallet – havet har ibland ätit sig in i landet och till och med utplånat städer, som i fallet med Rungholt på jylländska västkusten. Men har inte sydskandinaverna kunnat ta igen land, göra konstgjorda öar och därmed utvidga territoriet?

Dick Harrison: Jovisst kan man det, men det förutsätter att det finns ett demografiskt behov (som i fallet med poldrarna i Nederländerna). Så har sällan varit fallet. Däremot har det funnits ekonomiska och infrastrukturella behov, och i sådana fall har man gjort alldeles som frågeställaren undrar. Ett skånskt paradexempel är Kristianstads omgivningar (som delvis ligger lägre än vattenytan – Sveriges lägsta punkt finns här), som förr var vatten men nu är land.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons