Förbjud tvångsäktenskap i lag

KAMP MOT HEDERSFÖRTRYCK. Alltför många invandrarflickor lever i äktenskap som de tvingats in i av sina föräldrar. Tvångsäktenskap bör förbjudas i Sveriges lag. Även ­förberedelse och medhjälp till påtvingade äktenskap bör kriminaliseras. Flickor måste fritt få välja sina män, ­skriver Rasool Awla i organisationen Män mot hedersförtryck.

Under strecket
Publicerad
Annons

Rädda Barnen censurerade nyligen den beställda forskningsrapporten av Pernilla Ouis om ­hederskultur och sexuella övergrepp i Mellanöstern (SvD Brännpunkt 2/2). För att inte förarga extrema grupper i samhället valde Rädda Barnen bort den del av rapporten som handlade om att unga flickor ofta tvingas in i äkten­skap med män som föräldrarna väljer, ibland kusiner.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons