Förbjud sexköp utomlands

Under strecket
Publicerad
Annons

Att svenska män tar färjan till Lettland eller flyger till Thailand för att köpa sex är lika oacceptabelt som om brottet sker i Sverige. Men i dag är det inte möjligt att döma den som köpt sex av en vuxen person utomlands i svensk domstol om inte sexköp är straffbart även i det land där sexköpet begicks.

Regeringen föreslår att maxstraffet för sexköp ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det är bra och vi i Vänsterpartiet välkomnar den ändringen eftersom sexköp hittills i praktiken bara lett till böter. Detta ändras nu. Men vi vill gå längre än regeringen och se över möjligheten att förbjuda sexköp som skett utomlands.

Annons
Annons
Annons