Förbifarten och t-banan inte förhandlingsbara

Vi är givetvis beredda att förhandla om ytterligare resurser till att bygga ut kollektivtrafiken i Stockholmsregionen, men inte på premissen att redan ingångna överenskommelser om bygget av Förbifarten och utbyggd tunnelbana inte längre gäller, skriver landstingsråden Torbjörn Rosdahl (M), Anna Starbrink (FP), Ella Bohlin (KD) och Gustav Hemming (C).

Under strecket
Publicerad

Landstingsråden Torbjörn Rosdahl (M), Anna Starbrink (FP), Ella Bohlin (KD) och Gustav Hemming (C).

Foto: ANNA MOLANDER
Annons

Sverige har stått starkt i ett Europa som har drabbats av ekonomisk oro och i Stockholm har fördelarna med en politik för fler jobb, tillväxt och företagande varit tydliga. Det har inneburit att Alliansen kunnat öka resurserna till sjukvården och säkrat investeringar i kollektivtrafiken, inte minst utbyggd tunnelbana och Förbifarten. Landstingsalliansens besked till Stefan Löfven är att vi är beredda att merförhandla, men inte omförhandla, om ytterligare infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen.

Alliansens ansvar för landstinget en tredje mandatperiod i rad förpliktar. Landstingets verksamheter står inför stora utmaningar kopplade till den ekonomiska och den demografiska utvecklingen, samtidigt som vi liksom på riksplanet står inför ett nytt parlamentariskt läge. En ansvarsfull politisk ledning kommer därför behöva hushålla mer med de gemensamma resurserna. Samtidigt behöver vi fortsätta investera i mer kollektivtrafik och fler vårdplatser.

Annons
Annons
Annons