Annons

Förbifarten mycket lönsam väg

VÄGNYTTA Officiella kalkyler ger en samhällsekonomisk nytta på 1,30 kronor för varje satsad krona på Förbifart Stockholm. Rimligare antaganden visar att nyttan snarare blir 1,60 kronor. Resultatet blir ett plus på 15 miljarder i stället för 7,5, påpekar Peter Egardt och Anna Wersäll vid Stockholms Handelskammare.

Under strecket
Publicerad

Den samhällsekonomiska nyttan av Förbifart Stockholm undervärderas med minst 7,5 miljarder kronor.

Om man tar hänsyn till realistiska restidsvinster för dem som ska trafikera förbifarten blir den samhällsekonomiska nyttan ett plus på åtminstone 15 miljarder kronor. Eller omvänt uttryckt – det är 15 miljarder kronor dyrare att inte bygga Förbifarten än att göra det.

Annons
Annons
Annons