Annons
X
Annons
X

Förbifarten gör Stockholm en stor björntjänst

REPLIK | TRAFIK

Också bland stockholmarna växer motståndet mot Förbifart Stockholm.
Åsa Romson, Yvonne Blombäck och Daniel Helldén.

Verkligheten har tydligen inte hunnit ikapp den motorvägspolitik som förs av Sten Nordin (M) och Ulla Hamilton (M) (SvD 22/6). Men fler inser att nya motorvägar varken kommer att lösa problemen med trängsel eller klimatutsläpp. Lösningen är i stället en väl utbyggd kollektivtrafik och kraftfulla satsningar på järnvägen. För Miljöpartiet är motorvägssatsningar som Förbifart Stockholm inte en del av lösningen, den är snarare en björntjänst som bromsar Stockholms utveckling mot en modern och miljövänlig stad. Nyligen presenterade Riksrevisionen en granskning som visar att dagens planering för kraftigt ökade vägtransporter inte är förenlig med klimatmålen. Liknande slutsats har dragits av både Naturvårdsverket och Vägverket: Vi klarar inte klimatmålen om vägtrafiken hela tiden ökar. I stället måste trafiken föras över till järnvägen.

Också bland stockholmarna växer motståndet mot Förbifart Stockholm. En ny undersökning från Demoskop visar att 56 procent av stockholmarna föredrar en utbyggnad av pendeltåg och tunnelbana framför Förbifart Stockholm. En ökning med 5 procentenheter sedan 2010. Ändå utgår planeringen av ny infrastruktur fortfarande från att vägtrafiken ska öka. Åtgärder behövs på många områden för att Stockholms län och Sverige ska klara sina miljömål. Statliga pengar måste prioriteras till spårutbyggnader och lokal kollektivtrafik i stället för till fler vägar som ökar trängseln.

Annons
X

I Miljöpartiets budgetförslag är investeringarna i järnvägen fullt finansierade och med byggstart under denna eller nästa mandatperiod. Sammanlagt är Miljöpartiets satsning 100 miljarder kronor större än regeringens över tio år. Detta tillsammans med resurserna som skulle kunna fri-göras från motorvägsprojekten innebär att Sverige skulle kunna satsa på dubbelspår och nya spår på flera håll i landet, inte minst i storstadsregionerna. Det skulle också innebära att en byggstart för tunnelbana till Nacka, Haga-staden och Spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg söder om Stockholm samt att utveckling av nya båtlinjer i Stockholm, kan ske redan inom några år. Vi har inte råd att vänta till 2030 på fungerade tåg och kollektivtrafik. Satsningarna måste ske nu. Det är hög tid att stoppa den omoderna Förbifart Stockholm och rädda Sverige och Stockholmregionen från en stor björntjänst.

ÅSA ROMSON (MP)

språkrör

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  YVONNE BLOMBÄCK (MP)

  trafikpolitisk talesperson i Stockholms läns landsting

  DANIEL HELLDÉN (MP)

  oppositionsborgarråd i Stockholms stad

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X