Förbifarten gör Stockholm en stor björntjänst

Publicerad
Annons

Verkligheten har tydligen inte hunnit ikapp den motorvägspolitik som förs av Sten Nordin (M) och Ulla Hamilton (M) (SvD 22/6). Men fler inser att nya motorvägar varken kommer att lösa problemen med trängsel eller klimatutsläpp. Lösningen är i stället en väl utbyggd kollektivtrafik och kraftfulla satsningar på järnvägen. För Miljöpartiet är motorvägssatsningar som Förbifart Stockholm inte en del av lösningen, den är snarare en björntjänst som bromsar Stockholms utveckling mot en modern och miljövänlig stad. Nyligen presenterade Riksrevisionen en granskning som visar att dagens planering för kraftigt ökade vägtransporter inte är förenlig med klimatmålen. Liknande slutsats har dragits av både Naturvårdsverket och Vägverket: Vi klarar inte klimatmålen om vägtrafiken hela tiden ökar. I stället måste trafiken föras över till järnvägen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons