Annons
X
Annons
X

Förbered Sverige för varmare klimat

KLIMAT Energipolitiken måste inriktas på det som ger störst klimateffekt för pengarna, enligt projektet Vägval Energis slutrapport. Vi vill se en bred uppgörelse om energipolitiken, skriver projektgruppen och föreslår en ­inbromsning av vindkraftsutbyggnaden, ­bevarad kärnkraft och att konsekvenserna av en temperaturhöjning utreds.

dag presenterar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, rekommendationer från projektet Vägval energi. Sverige måste minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt klara energiförsörjningen. Smartaste och billigaste sättet visar sig ge störst klimateffekt. Det viktigaste klimatmålet är att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Energieffektivisering och förnybar energi är två viktiga medel för att uppnå detta. Resonemanget bygger på EU:s så kallade 20–20–20-mål.

För att lyckas måste våra politiker välja klokt och kostnadseffektivt, och börja med de åtgärder som ger störst klimateffekt för pengarna. Annars kommer energikonsumenterna att betala onödigt dyrt. Dessutom minskar näringslivets konkurrenskraft och jobb riskerar att försvinna utomlands.

Genom energieffektivisering uppnår vi lägre utsläpp av växthusgaser till rimliga kostnader. Sveriges industri ligger redan långt framme. Det handlar också om fjärrvärme, effektivisering inom industrin och i fastigheter, bättre utnyttjande av restvärme samt elfordon.

Annons
X

Att satsa på förnybar energi är ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Redan idag har Sverige störst andel förnybar energi, cirka 40 procent, jämfört med det europeiska genomsnittet på cirka 10 procent. Regeringens mål är att andelen förnybar energi år 2020 ska vara 50 procent – oppositionens 53 procent.

Men större andel förnybar energi ger inte per automatik lägre
utsläpp av växthusgaser. Andelen
bör öka, men en forcerad utbyggnad blir orimligt dyr.

För att möta förnybarhetsmålet finns bland annat en planeringsram för utbyggnad av vindkraften upp till 30 TWh vindkraft. Mer vindkraft kräver investeringar i kraftnäten, utbyggd reglerkraft (vattenkraft) och högre subventioner. En alltför stor utbyggnad kan leda till elöverskott och export av vindkraft – Sveriges elkonsumenter skulle subventionera med 10–15 miljarder per år via elcertifikat.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser är så kallade marknadskonforma styrmedel, som sätter marknadspris på utsläppen. Handel med utsläppsrätter och koldioxidskatter är exempel. Men för att detta ska fungera
  optimalt krävs en global marknad
  – och där är vi inte ännu.

  Marknadsingripande styrmedel, som subventioner, avgifter och styrande regelverk, kan vara effektiva på kort sikt, men ökar osäkerheten och snedvrider konkurrensen. Framtidens energipolitik bör därför bygga på marknadskonforma styrmedel, som kan kompletteras med marknadsingripande – men då bör start- och slutdatum anges i förväg.

  Vi har funnit fem områden som vi anser är viktigare än andra. Vi kallar dem vägval:

  **1.**Prioritera energieffektivisering som det övergripande energipolitiska instrumentet. Sverige kan spara 15 TWh genom energieffektivisering med nuvarande styrmedel.

  **2.**Satsa på de åtgärder som ger mest klimatnytta. Satsa på en rimlig utbyggnad av vindkraften, motsvarande cirka hälften av planeringsramen på 30 TWh år 2020. De sparade resurserna kan användas för åtgärder med bättre klimateffekt.

  **3.**Satsa på elbilar och laddhybrider som kan reducera mängden koldioxid från personbilssektorn med 20 procent år 2020.

  **4.**Fortsätt att utnyttja kärnkraft. Bevara kärnkraften – det är den enskilda åtgärd som troligen har störst betydelse för att minska kostnaderna för att nå de klimatpolitiska målen, och riskerna måste vägas mot detta. Tillgång till säker baskraft, baserad på kärnkraft och vattenkraft, är av största betydelse för industrin.

  **5.**Förbered Sverige för ett varmare klimat. Räkna på konsekvenserna av en temperaturhöjning, och av indirekta effekter i form av folkförflyttningar, vattenbrist och sjukdomar. Trots internationella ansträngningar att minska utsläppen av klimatgaser har FN:s klimatpanel påtalat risken att jordens medeltemperatur ändå kan komma att öka med flera grader.

  Att ställa om energisystemet kräver stora investeringar och tar lång tid. Därför är det nödvändigt med stabila spelregler, det vill säga en långsiktig och förutsägbar energipolitik. Vi hoppas därför på en bred politisk uppgörelse om energipolitiken.

  PETER NYGÅRDS

  Swedbank, ordförande Vägval energi

  BJÖRN O NILSSON

  vd IVA

  BJÖRN CARLSSON

  konsult energifinansiering

  MICHAEL G:son LÖW

  vd Preem AB

  TOMAS HALLÉN

  teknisk direktör, Akademiska hus

  KJELL JANSSON

  vd Svensk Energi

  THOMAS KORSFELDT

  fd gd Energimyndigheten

  ERIK LAUTMANN

  vd Jetpak Group

  THOMAS MALMER

  projektchef, IVA

  ELISABETH NILSSON

  vd Jernkontoret

  Fotnot: Projektet Vägval energi startade 2008 med uppdrag att ta fram beslutsunderlag till politikerna inom energiområdet. Idag presenteras projektets huvudrapport.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X