Förbättrat skydd föreslås för hotade

Skyddet för hotade och förföljda personer ska stärkas, föreslår en statlig utredning som nu lämnat sitt betänkande.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Idag kan personer som behöver skyddade uppgifter kvarskrivas på sin gamla adress. Framöver föreslås kvarskrivningen ersättas med skyddad folkbokföring, som innefattar ett mer systematiskt skydd. Exempelvis ska flera åtgärder kunna kombineras, som skyddad folkbokföring och kontaktförbud, vilket hittills inte varit möjligt.

Dessutom föreslås luckor i skyddet täppas igen, exempelvis genom regler om domstolsprocesser i en enda domstol och stopp för att fastighetsbeteckningar lämnas ut.

Annons
Annons
Annons