X
Annons
X

Förbättrat resultat för Bergs Timber

Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt på 8,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-0,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:05 kronor (0:00).

Resultatet under fjärde kvartalet har påverkats positivt av orealiserade valutakursdifferenser med 3,5 miljoner kronor (3,4). Vidare påverkades resultatet föregående år positivt av upplösning negativ goodwill med 8,7 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år är det främst förbättrade priser på sågade trävaror samt effekter från lönsamhetsförbättrande åtgärder som bidragit till resultatförbättringen, skriver bolaget.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X