Annons

Förbättrad orderingång i teknikindustrin

Orderingången i teknikindustrin ökar sammantaget i något högre omfattning jämfört med föregående kvartal, men skillnaderna mellan olika branscher tilltar. Index för hemmamarknaden stärks men är oförändrat för exportmarknaden.

Under strecket
Direkt
Publicerad

Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet, enligt ett pressmeddelande.

Efterfrågan förbättras för bilindustrin samtidigt som orderingången för maskinindustrin fortsätter minska. Positivt är att kapacitetsutnyttjandet i teknikindustrin ökat. Behoven av arbetskraft är mer fortsatt begränsat.

Annons
Annons
Annons