X
Annons
X

Förarbrist kan ge många jobb bakom ratten

Lastbilsförare har blivit ett bristyrke. Behovet av nya förare beräknas till 7 000 på ett år. Det är dubbelt så mycket som antalet utbildningsplatser.

Högkonjunktur och kompetenskrav ligger bakom bristen, som även hotar butikstransporter.

Av TT

Efterfrågan på nya chaufförer ökar för fjärde året i rad, enligt en enkät från branschorganet Tya som besvarats av drygt 1 100 åkerier. Företagen svarade att de behöver anställa sammanlagt 3 600 nya förare under det närmaste halvåret, vilket av Tya översätts till ett årsbehov på cirka 7 000 nya förare.

Tyas bild är att bristen inte beror på dåligt intresse för yrket från ungdomars sida.

Johan Sannestål från Lerum och Max Johansson från Göteborg som går på det kommunala transportgymnasiet MTG i Göteborg. Det är brist på lastbilschaufförer i Sverige, bland annat till följd av EU:s krav på kompetensbevis som infördes för några år sedan.

Foto: Adam Ihse/TT Bild 1 av 4

Johan Sannestål från Lerum och Max Johansson från Göteborg som går på det kommunala transportgymnasiet MTG i Göteborg. Det är brist på lastbilschaufförer i Sverige, bland annat till följd av EU:s krav på kompetensbevis som infördes för några år sedan.

Foto: Adam Ihse/TT Bild 2 av 4

Johan Sannestål från Lerum och Max Johansson från Göteborg som går på det kommunala transportgymnasiet MTG i Göteborg. Det är brist på lastbilschaufförer i Sverige, bland annat till följd av EU:s krav på kompetensbevis som infördes för några år sedan.

Foto: Adam Ihse/TT Bild 3 av 4

Johan Sannestål från Lerum och Max Johansson från Göteborg som går på det kommunala transportgymnasiet MTG i Göteborg. Det är brist på lastbilschaufförer i Sverige, bland annat till följd av EU:s krav på kompetensbevis som infördes för några år sedan.

Foto: Adam Ihse/TT Bild 4 av 4
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X