Annons

Karine Hirn:Förändringen som påverkar de globala portföljerna

För ett år sedan meddelade indexleverantören MSCI att man avsåg ta in kinesiska A-aktier i sina tillväxtmarknadsindex, och den här veckan kom det närmare uppgifter om ombalanseringen i slutet av maj. Det må låta tekniskt, men lär inte undgå någon som är intresserad av aktieinvesteringar. Särskilt inte ett år som detta då geopolitiska risker och penningpolitiska åtstramningar står överst på investerarnas oroslista.

Under strecket
Publicerad
Foto: Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 2
Foto: Andy Wong / TT / NTB Scanpix Bild 2 av 2

Karine Hirn är Kinaexpert, partner i East Capital och skriver krönikor för Marknadsveckan.

Varför spelar allt det här någon roll?

Frågan är befogad. Men A-aktier är kinesiska aktier noterade på Shanghai- och Shenzhenbörserna, medan H-aktierna är noterade i Hongkong och utgör merparten av de kinesiska placeringarna i Kinafonder, Asienfonder och tillväxtmarknadsfonder. Den kinesiska aktiemarknaden är nu näst störst i världen efter den amerikanska, sett till börsvärde och daglig omsättning.

Shanghaibörsen (SSE) och Shenzhenbörsen (SZSE) startade på nittiotalet och har idag drygt 3 500 noterade företag med ett sammanlagt börsvärde på 55,8 biljoner yuan (8,7 biljoner USD) och en genomsnittlig daglig omsättning på 360 miljarder yuan (56 miljarder USD).

Flertalet institutionella investerare runtom i världen följer MSCI-indexen. Antingen därför att de är passiva investerare och alltså bara investerar i linje med indexen, eller för att deras portföljers värdeutveckling utvärderas mot indexen. Med andra ord är inkluderingen av kinesiska aktier i MSCI-indexen en tydlig milstolpe.

Annons
Annons
Foto: Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
Foto: Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN

I syfte att internationalisera sina valuta- och kapitalmarknader öppnade Kina dörren på glänt för de inhemska marknaderna redan 2002, och året därpå delades de första så kallade QFII-licenserna ut till utländska investerare. Drygt tio år senare, 2014, lanserades börslänken mellan Shanghai och Hongkong. Därefter, 2016, kom länken mellan Shenzhen och Hongkong igång som ett ytterligare led i att öppna upp landets finansiella marknader för utländska investerare.

Med tanke på storleken på den kinesiska ekonomin – världens största sett till köpkraftsanpassad BNP enligt IMF:s siffror 2017 – har frågan om A-aktiernas inkludering i indexen handlat om när och hur snabbt snarare än om. Efter den årliga översynen tre år i rad sade MSCI nej till att släppa in kinesiska aktier i indexet, men när de båda handelskanalerna hade öppnats satte MSCI bollen i rullning.

Inkluderingen kommer ske successivt, och till en början i mycket små steg. Med en inkluderingsfaktor på 5 procent kommer kinesiska A-aktier ha en initial vikt på runt 0,8 procent i MSCI:s tillväxtmarknadsindex. Att aktierna nu tas in i indexet väntas leda till fondinflöden på runt 24 miljarder dollar, vilket är en droppe i havet om man ser till A-aktiernas börsvärde och dagliga handelsvolymer.

Annons
Annons
Foto: Andy Wong / TT / NTB Scanpix Bild 1 av 1

Ändå, vid en full inkludering som kommer att ske i framtiden, kommer de kinesiska A-aktierna utgöra 13,9 procent av MSCI:s tillväxtmarknadsindex. Tillsammans med de redan inkluderade H-aktierna (25,8 procent) kommer detta motsvara en sammanlagd vikt på 40 procent, vilket belyser Kinas dominerande ställning på tillväxtmarknaderna. Det utländska ägandet av A-aktier väntas öka till 10 procent, från den nuvarande nivån 2 procent, enligt CICC (april 2018.)

De kinesiska myndigheterna har haft sin egen agenda och har ofta valt att gå sin egen väg för att nå sina mål. Som en följd har kinesiska A-aktier hittills varit relativt isolerade från resten av världen. En av anledningarna till att vi gillar kinesiska A-aktier är att sektorer som drivs av inhemsk efterfrågan, som hälsovård, dagligvaror, tjänster och miljöteknik, generellt sett är mer representerade på de lokala marknaderna.

Dessutom är den inhemska kinesiska marknaden fortsatt starkt präglad av privata investerare som idag svarar för närmare 80 procent av handelsvolymen och vars beteende nästan helt saknar korrelation med resten av världen.

Foto: Andy Wong / TT / NTB Scanpix

Kinesiska A-aktier handlas till ett p/e-tal på 13x och en genomsnittlig vinst per aktie på 15 procent, vilket innebär goda tillväxtmöjligheter till ett skäligt pris jämfört med motsvarande aktier på andra tillväxtmarknader och utvecklade marknader.

När det gäller risknivån ska den inte underskattas, men över lag bör bolagsstyrningen ses som över förväntan och dessutom fortsätter den att utvecklas i rätt riktning. Hållbarhetsfrågor i allmänhet och miljörelaterade frågor i synnerhet står numera högt i kurs både hos företag och investerare.

Investerarbasens sammansättning och det faktum att utländska investerare har bristande insikter om, och begränsat tillträde till, den kinesiska marknaden, skapar utrymme för felprissättningar. Att investera i kinesiska A-aktier handlar om att göra rätt aktieval. En avkastningsskillnad på drygt 500 procent mellan den nya och den gamla ekonomins sektorer sedan 2010 talar sitt tydliga språk: Den strukturella omvandlingen av Kinas ekonomi och samhälle gynnar framför allt utvecklingen och de strukturella trenderna i den nya ekonomin. Och på A-aktiemarknaden finns det gott om sådana investeringsuppslag.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons