Förändrat klimat allvarligt hälsohot

”Klimatförändringarna är det här århundradets största hot mot världshälsan”. Med det dramatiska konstaterandet öppnar den världsledande brittiska medicintidskriften The Lancet en 41-sidig rapport för att belysa hur ett förändrat klimat påverkar hälsan.

Under strecket
Publicerad
AP OCH REUTERS
Foto: AP OCH REUTERS
Annons

The Lancet anser läget vara så allvarligt att tidningen bildar en speciell kommission för en storsatsning på klimat-hälsa under flera år. Det är första gången som en ledande vetenskaplig tidskrift tar ett sådant initiativ för att stödja och medvetet driva en enskild hälsofråga. Den självklara utgångspunkten för Lancet är enligt dess dynamiske chefredaktör Richard Horton att hälsoaspekterna har kommit i skymundan och fått alldeles för lite uppmärksamhet i klimatdebatten.

Richard Horton pekar på att flertalet ledande aktörer som universiteten, ansvariga för medicinsk forskning och finansiering och inte minst forskarna själva har gjort alldeles för litet och inte tagit sitt ansvar för denna aspekt som pekas ut som det största internationella hälsohotet:

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons