X
Annons
X

Föräldrar vill ha FN-stöd för skolgård

I ett sista försök att stoppa två sjuvåningshus på barnens rastytor vid Engelbrektsskolan i centrala Stockholm har föräldrar skrivit ett brev till Unicef, FN och barnombudsmannen. I brevet hävdar de att om planerna genomförs så sker det i strid mot FN:s barnkonvention.

Flera skolgårdar och lekytor intill skolorna har under de senaste åren blivit ett hett byte i jakten på byggbar mark för bostäder. Detta har i flera fall lett till häftiga protester från föräldrar, skolpersonal och barn. I ett par fall har planerna också gjorts om eller dragits tillbaka helt.

Vid Aspuddens skola i södra Stockholm ville staden bygga fem bostadshus på mark som alla såg som en del av skolgården. Efter protester genomfördes en unik lekutredning som ledde till att antalet hus minskades till tre som placerades utanför lekens omedelbara centrum.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X