Föräldrar efterlyser positiva attityder

Arbetsgivarens inställning är a och o när det gäller att få ihop jobb och föräldraskap. Det framgår av en ny enkätundersökning från Jämo som SvD Näringsliv tagit del av. Tre av fyra tillfrågade företag ger löneutfyllnad vid föräldraledighet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, har velat ta reda på hur man som arbetsgivare kan underlätta för sina anställda att kombinera jobb och föräldraskap. Därför har 39 arbetsgivare svarat på hur de arbetar med frågan, och vilka åtgärder som de anser ger effekt.
Av undersökningen framgår att en positiv attityd från arbetsgivarens sida är helt avgörande för att kvinnor och män ska ta ut sin föräldraledighet.

- Det gäller för ledningen att föregå med gott exempel och i sitt agerande visa upp att man har en positiv inställning till föräldraskap, säger Ulrika Johansson, utredare på Jämo.
Vid sidan av ledningens attityd, tror majoriteten av företagen i undersökningen att löneutfyllnad är ett framgångsrikt recept för att de anställda ska ta ut sin föräldraledighet. Tre fjärdedelar av företagen tilllämpar detta.

Annons
Annons
Annons