Annons

Föräldraförsäkringen bör vara tredelad

En modern föräldraförsäkring måste ta hänsyn till alla sorters familjer då barn ska ha rätt till samtliga sina föräldrar. Därför vill vi tredela föräldraförsäkringen. En tredelning innebär att två tredjedelar delas lika mellan vårdnadshavarna och en tredjedel kan användas fritt. Det skriver Anders Wallner och Helena Hellström Gefwert (MP).

Under strecket
Publicerad

Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar. Det är ett resultat av ett långt, uthålligt och engagerat arbete av framför allt kvinnorörelsen. Kvinnor och män jobbar ungefär lika mycket – förutom under småbarnsåren. Småbarnspappor är nämligen den grupp som arbetar mest. Trots att detta missgynnar både ett närvarande föräldraskap och jämställdheten på arbetsmarknaden. Därför lanserar vi nu kampanjen ”För fler närvarande pappor”.

Dagens föräldraförsäkring är omodern. Istället för att driva på för ett mer närvarande föräldraskap bidrar föräldraförsäkringen till att förstärka de olika förväntningarna vi har på mammor respektive pappor. Det tidigare politiska målet om att Försäkringskassan ska arbeta för ett mer jämställt uttag har tagits bort av regeringen. Försäkringen är också utformad utifrån en förlegad föreställning om att alla familjer består av en mamma och en pappa – varken fler eller färre. Så ser inte verkligheten ut.

Annons
Annons
Annons