Annons

”Föråldrade rättsregler måste moderniseras”

Petra Lundh, riksåklagare.
Petra Lundh, riksåklagare. Foto: Henrik Montgomery/TT

Brottmålen ser i dag helt annorlunda ut än i början av 1940-talet då rättegångsbalken kom till. En förändrad brottslighet och nya tekniska förutsättningar gör att straffprocessen behöver reformeras, skriver Petra Lundh, riksåklagare.

Under strecket
Publicerad

Debatten som just nu pågår om den så kallade omedelbarhetsprincipen i brottmål har framför allt fokuserat på att misstänkta ska skyddas från rättsliga övergrepp. Men i diskussionen kring förslagen om att förändra processreglerna förbises ofta att brottmålsprocessen också har en annan viktig huvuduppgift, nämligen att säkerställa samhällets behov av att bekämpa brott på ett effektivt sätt. Som riksåklagare välkomnar jag diskussionen.

På senare tid har omedelbarhetsprincipen hamnat i fokus, det vill säga principen om att domstolen bara ska grunda sitt avgörande på vad som framkommer i själva rättegången. Debatten handlar också om kravet på att brottsoffer, vittnen och misstänkta ska förhöras personligen i rättegången. Det innebär bland annat att videoinspelade polisförhör normalt inte tillåts som bevisning. De här principerna, och de regler som bygger på dem, utformades för snart hundra år sedan och var då en klok och nödvändig reaktion på att domstolarna tidigare hade dömt på skriftliga vittnesmål.

Annons
Annons
Annons