Annons
X
Annons
X

Förälder och välavlönad? Då är du verkligt stressad

STRESSA Småbarnsåren är livets rusningstid. Hälften av alla föräldrar känner sig ofta tidspressade och längtar efter bättre balans i livet. Fler arbetstimmar, mer shopping och tidskrävande föräldraskap bidrar till vardagsstressen, visar ny forskning.

Du är inte ensam: känslan av att ligga efter med  att-göra-listan är utbredd. Krav på egentid och att vara en närvarande förälder, förstärker upplevelsen av tidspress.
Du är inte ensam: känslan av att ligga efter med att-göra-listan är utbredd. Krav på egentid och att vara en närvarande förälder, förstärker upplevelsen av tidspress. Foto: BERTIL ERICSSON/SCANPIX

Truga i trötta barn frukost. Packa matsäck, gympakläder och läxböcker. Rusa till dagis. Springa hem igen efter regnkläder och vab-lapp.

Pressa sig in i en överfull tunnelbanevagn för att komma en minut tidigare till jobbet. Slå på datorn och känna pulsen stiga inför Att göra-listan.

Rusa till förskolan som stänger tidigare på grund av planeringsmöte. Dra tre djupa andetag vid grinden eftersom man inte vill smitta barnen med den egna stressen.

Annons
X

Fixa middag samtidigt som man förhör läxor, tröstar barn, hänger tvätt och svarar på ytterligare tre jobbmejl.

Känns scenariot igen? Förmodligen, om du är heltidsarbetande småbarnsförälder.

–Många upplever tidspress, men det är betydligt vanligare bland föräldrar. Hälften av alla med hemmavarande barn under 18 år uppger att de ofta har svårt att hinna med det som behöver göras, jämfört med 30 procent av personerna utan barn, säger sociologen Jörgen Larsson, vars avhandling ”Studier i tidsmässig välfärd” lades fram vid Göteborgs universitet tidigare i år.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I sin forskning har han delvis utgått från den studie över svenskarnas tidsanvändning som Statistiska centralbyrån gör vart tionde år. 3400 personer mellan 24 och 62 år får svara på frågor om bland annat yrke, antal barn, boendeform och upplevd tidspress. Dessutom får de skriva en tidsdagbok där de, med en noggrannhet på tio minuter, redogör för vad de ägnat sin tid åt. Dessa data har Jörgen Larsson sedan analyserat för att se vilka faktorer som skapar tidspress.

  –Många föräldrar upplever hög tidspress och känner sig konstant jagade. Dessutom har de ofta låg tidsnöjdhet, vilket innebär att de är missnöjda med hur de disponerar sin tid. Många tycker att de har för lite tid med barnen och för lite egentid, säger han.

  Det är lätt att tro att föräldrastressen är ett växande problem. Tidspress är det fjärde vanligaste samtalsämnet i fikarummet, enligt en TCO-studie. Antalet stressade medelklassfamiljer som villigt betalar för att få en färdigpackad matkasse levererad hem till dörren har ökat explosionsartat de senaste åren. Och på Blocket kryllar det av marsvin och kaniner som säljs på grund av just ”tidbrist”.

  Men har inte småbarnsföräldrar alltid haft svårt att få ihop vardagspusslet?

  –Det är svårt att säga helt säkert, men det finns flera faktorer som pekar på att det faktiskt har blivit mer tidspressat och svårare att förena arbets- och föräldrarollen, säger Jörgen Larsson.

  En tydlig förändring är att det blivit vanligare att båda föräldrarna arbetar heltid. Den sammanlagda arbetstiden för två småbarnsföräldrar ökade med tio timmar per vecka mellan 1976 och 2004. Framför allt har mammors genomsnittliga arbetstid förlängts utan att det har kompenserats av kortare arbetstid bland pappor.

  Mellan 1995 och 2005 ökade dessutom den disponibla inkomsten för sammanboende föräldrar med 31 procent. Och ju tjockare plånbok, desto mer tid ägnas åt shopping och åt att sköta om allt man köpt. Särskilt tydlig var kopplingen mellan hög inkomst och tidspress hos kvinnor.

  – Eftersom de oftast har huvudansvaret för hemmet och inköpen lägger kvnnorna troligtvis mer tid på att hålla den egna och barnens garderob uppdaterad, att hitta fina presenter och att skaffa de rätta inredningsdetaljerna, säger Jörgen Larsson.

  Fler deltidsarbetande pappor skulle öka både den tidsmässiga välfärden och jämställdheten i barnfamiljer.
  Jörgen Larsson, författare till ”Studier i tidsmässig välfärd”

  Bland högkonkomsttagare var det också vanlgare att bo i villa – vilket även det tydligt ökade tidspressen. Nästan 40 procent av föräldrarna som bodde i hus höll dessutom på med renoveringsprojkekt, vilket framför allt spädde på männens stress.

  –Med ökad inkomst blir fritiden också mer varuintensiv. Det tar tid att införskaffa, underhålla och utnyttja alla sina saker. Ju fler ägodelar – båtar, sommarstugor, husvagnar, motorcyklar –männen hade, desto högre grad av tidspress upplevde de. Kvinnorna stressades inte lika mycket av att äga sådana saker, säger Jörgen Larsson.

  Även förändrade föreställningar om barns behov kan bidra till ökad tidspress. Senare års rön om vikten av en trygg anknytning mellan barn och föräldrar har till exempel trängt in i mångas vardagstänkande och åtskilliga föräldrar dras med dåligt samvete för att de inte är tillräckligt närvarande.

  –Förr räckte det kanske med att barnen var hela och rena, men idag talas det mycket om hur viktigt det är för barnens psykologiska utveckling att de blir tillräckligt sedda av sina föräldrar. Det är säkert bra för barnen, men föräldrarnas tidsmässiga belastning späs på, säger Jörgen Larsson.

  Dessutom verkar förväntningarna om vad som ska hinnas med under dygnets vakna timmar ha förändrats. Förutom att högprestera på jobbet och vara en närvarande förälder, vill många ha ”egentid”. Det kan handla om att träffa vänner, hinna läsa eller motionera. Den egna tiden är också något som många psykologer uppmanar dagens mammor och pappor att värna om.

  –Jag tror inte att föräldrar på 50-talet var så stressade över att de inte hann träna tillräckligt. En viss nivå av motion är positiv eftersom man då bättre orkar med vardagens höga tempo. Men det handlar inte om att hårdträna för att kunna springa maraton på under 3 timmar – samtidigt som man arbetar heltid och har tre små barn hemma.

  Så vad ska man då göra om man lider av tidspress? Effektivast är, enligt Jörgen Larssons forskningsresultat, att arbeta färre timmar. Idag jobbar 28 procent av mammorna och 2 procent av papporna deltid under småbarnsåren för att hinna vara mer med sina barn.

  –Fler deltidsarbetade pappor skulle öka både den tidsmässiga välfärden och jämställdheten i barnfamiljer. Att inte fler utnyttjar sin lagliga rätt till deltid beror delvis på att heltidsnormen är stark på många manligt dominerade arbetsplatser. Går man ner till 75 procent så signalerar man kanske att man inte är så intresserad av sitt jobb, säger Jörgen Larsson.

  –Dessutom hänvisar många till ekonomin. Vi lever i en stark konsumtionskultur och i den traditionella mansrollen ingår det att kunna erbjuda sin familj en hög levnadsstandard. Det ger maskulinitetspoäng.

  Ett annat sätt att minska stressen kan vara att föräldrarna gör en strikt tidsmässig uppdelning av barnansvaret. Jörgen Larsson tror mycket på den strategin och har även sett tecken i sin studie på att det kan fungera.

  Att vara ensamstående kan förstås vara stressande, men för de ensamstående föräldrar som bara hade barnen hos sig varannan vecka blev den totala tidspressen ändå mindre, jämfört med sammanboende föräldrar som hade barnen på heltid.

  –Med växelvis boende behöver föräldern inte hantera både arbete och barn varje dag, utan kan ofta styra lite mer över sin tid.

  Även två sammanboende föräldrar skulle kunna tillämpa en liknande strategi genom att turas om att ta totalansvaret för barnen under till exempel några dygn i veckan, resonerar Jörgen Larsson.

  –Det är en väldigt individualistisk strategi där de vuxna lägger mer fokus på sina egna livsprojekt än på familjen, men så ser vår tid ut och jag tror att många skulle vara attraherade av att pröva den lösningen.

  LÄS MER:[

  • 6 tips – men fungerar de?](http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/trender/sa-minskar-du-tidspressen_7489138.svd)

  Stresshantering – näst viktigast

  Fler artiklar om tidspress

  Stresshantering näst viktigast blog.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Du är inte ensam: känslan av att ligga efter med att-göra-listan är utbredd. Krav på egentid och att vara en närvarande förälder, förstärker upplevelsen av tidspress.

  Foto: BERTIL ERICSSON/SCANPIX Bild 1 av 3

  Hämtning och lämning på dagis utan att smitta ned barnen med sin egen stress är en konstart i sig. Pressen på föräldrar har faktiskt ökat, det beror till en del på att kvinnorna arbetar mer utan att männen gått ned i tid.

  Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX Bild 2 av 3

  Stressiga dagislämningar, höga prestationskrav på jobbet och en gnagande oro för att man inte är en tillräckligt närvarande förälder. Hälften av alla föräldrar med hemmavarande barn känner sig ofta tidspressade, jämfört med 30 procent av personer utan barn.

  Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X