Annons

”För tillväxt i hela landet – lär av Kanadas skatter”

Kommunerna saknar i dag verktyg för att kunna stå på egna ben och är direkt beroende av statlig stödpolitik och kommunal skatteutjämning. En lösning skulle kunna vara fler kommunaliserade skattebaser, skriver Hedi Bel Habib, fil doktor.

Under strecket
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
Foto: Fredrik Sandberg/TT

För att göra skattesystemet smartare och mer tillväxtfrämjande i hela landet bör skatteuttaget på bolagsskatt och arbetsinkomster minska. En ökad beskattning av fastigheter och konsumtion kombinerat med betydligt mer regionaliserade och kommunaliserade skattebaser skulle leda till att det kommunala utjämningssystemet på sikt kan avvecklas och ersättas med ett smart skattesystem som gynnar tillväxt i hela landet.

Annons
Annons
Annons