För tidigt att tala om bakslag

Under strecket
Publicerad
Annons

Efter samtal med Björn Backström, analytiker på Försvarets Forskningsinstitut, svarar SvD här på några frågor om krigets upptakt.

I vissa sammanhang talas redan nu om ett bakslag för koalitionen, är det rätt att dra sådana slutsatser?
Det är för tidigt att tala om bakslag. Koalitionens förlustsiffror hittills är rimliga och den amerikanska toleranströskeln har blivit högre efter 11 september. Många dödsfall är relaterade till olyckor, som också kan ske i fredstid.
Det görs också viktiga militära operationer som inte är officiella.Vi vet exempelvis ännu inte var huvuddelen ur 101:a luftlandssättningsdivisionen, ett av USA:s bästa anfallsvapen, är grupperat.
Kan vi med fem dagars krigserfarenhet ge någon prognos för hur länge kriget kommer att pågå?
Det borde vara lättare än före kriget, men fortfarande finns för många osäkerhetsfaktorer. I stort håller säkert general Tommy Franks tidsplan, framryckningen mot Bagdad är bland annat historiens snabbaste förflyttning av stora marktrupper.
En nyckelfaktor är
hur länge Saddam Husseins kan hålla kontroll och hur motiverade Iraks specialstyrkor är.
Var det ett misstag av USA att inte bomba längre innan marktrupperna sattes in?
Nej, förbekämpnings huvudmål är att skapa luftherravälde, vilket koalitionen redan har. För att få ett så kort krig som möjligt måste marktrupperna så snabbt som möjligt nå Bagdad, vilket bör ske inom några dagar, och sedan försöka isolera huvudstaden.
Är den irakiska stridsmoralen högre än vad koalitionen hade räknat med?
Striderna i södra Irak kan tyda på det, men den verkliga värdemätaren får vi när koalitionen närmar sig Bagdad och de irakiska specialstyrkorna, det republikanska gardet, sätts på allvarliga prov.
Hur betydelsefullt är övertaget i luften?
Oerhört viktigt. Så här långa stora marktransporter skulle inte vara möjliga utan total dominans i luften.
Underhållstrupperna har råkat ut för förluster, kan man inte upprätta en bas och flyga in mat och bränsle för att slippa riskfyllda marktransporter?
USA planerar sådana baser, men
man vill ha dessa så nära de stridande förbanden som möjligt. Det ingår säkert i taktiken att upprätta underhållsbaser när man närmar sig Bagdad. Men vägen dit skulle försenas alltför mycket om man skulle bygga upp baser under transporterna. Notabelt här är att hälften av USA:s armé är underhållsförband, som består av frivilliga utan gedigen stridsutbildning. Tanken är att dessa förband i alla lägen ska vara välskyddade.
Vad betyder det att inte marktrupperna fick gå in i Irak via Turkiet?
Självklart en stor missräkning. Krigsplaneringen fick göras om och det har redan försenat operationen och kommer att förlänga kriget.
Hur ser geografin ut, riskerar marktrupperna att köra fast i träsken söder om Bagdad?
Deltat mellan floderna Eufrat och Tigris är ingen idealisk stridsvagnsterräng och trupperna är därför mer sårbara. Men USA kan terrängen väl och har förberett sig.
Har Irak lärt av serberna när det gäller att försvara sig mot moderna luftanfall?
Serberna lärde sig av Irak från Kuwaitkriget och
erfarenheterna har säkert kommit tillbaka till Irak.
I Bosnien hade de allierade svårt mot mobila luftvärnsenheter och det försöker också Irak utnyttja. Bagdad verkar också ha lärt av serberna att inte använda alla försvarsmöjligheter från början, utan avvaktar för att vid senare attacker kunna skapa förvirring.
Men det sker en ständig anpassning till modern krigföring och det verkar som att Irak skapat mindre gerillaliknande förband som kan åstadkomma stora störningar för koalitionen.

Annons
Annons
Annons