Annons

”För snävt att bara se till svenska utsläpp”

Louise Meijer, Moderaterna.
Louise Meijer, Moderaterna. Foto: Pressbild

Det övergripande målet med klimatpolitiken måste vara att sänka de globala utsläppen. Naturskydds­föreningen bekymrar sig enbart om nationella utsläpp, skriver Louise Meijer (M) i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Sverige ska föra en resultatinriktad klimatpolitik så att vi når det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp senast år 2045. Men svensk klimatpolitik får inte bedrivas i ett vakuum. Den måste ses som ett led i arbetet mot att nå det övergripande målet – nämligen globala utsläppsminskningar för att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet. Det finns ingen anledning att vidta åtgärder som sänker Sveriges nationella utsläpp men ökar dem globalt. Preems tillstånd är ett typexempel på detta.

Utsläppen från raffinaderier är 20 procent lägre i Sverige än utsläppen från motsvarande raffinaderier i andra europeiska länder. För att hålla nere de globala utsläppen är det därför bättre att produktionen sker här än någon annanstans i världen, under en övergångsperiod tills fossilfria bränslen ersätter fossil bensin och diesel.

Annons
Annons
Annons