Annons

”För riskfyllt” – läkare kritiska till hemförlossning

Föda barn på sjukhus är säkrare, menar förlossningsläkare. ” Även om man selekterar ut lågriskgrupper så kommer komplikationer att inträffa, om än inte lika ofta”, säger Andreas Herbst, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG).
Föda barn på sjukhus är säkrare, menar förlossningsläkare. ” Även om man selekterar ut lågriskgrupper så kommer komplikationer att inträffa, om än inte lika ofta”, säger Andreas Herbst, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Foto: Luigi Tazzari/IBL

Efterfrågan på att föda hemma ökar i Stockholm. Samtidigt är frågan laddad. ”Det finns en tendens att barnmorskor tänker frisk och förlossningsläkare tänker risk”, säger Karin Pettersson, som bedömer ansökningar.

Under strecket
Publicerad

Karin Pettersson, förlossningsläkare och chef vid förlossningen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Foto: PrivatBild 1 av 3

”Vi förlossningsläkare ser i vårt dagliga arbete vilka oväntade komplikationer som kan tillstöta vid en förlossning”, säger Andreas Herbst, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG).

Foto: Rebecca HerbstBild 2 av 3

2017 ansökte 76 kvinnor om hemförlossning. 69 av dem beviljades, varav fyra av dem fick överföras till sjukhus under värkarbetet.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 3 av 3

Karin Pettersson, förlossningsläkare och chef vid förlossningen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Foto: PrivatBild 1 av 1

När en omföderska har värkar var femte minut är det dags att ringa till förlossningen och hoppas på att det finns en ledig plats. Så gör de flesta kvinnor i Stockholms läns landsting. Men de senaste åren har ansökningarna om att föda hemma ökat.

Sedan 2002 kan friska omföderskor i Stockholm få sin hemförlossning betald av landstinget. Förutsatt att de uppfyller ett visst antal krav har de rätt att föda hemma med hjälp av två godkända hembarnmorskor.

Karin Pettersson, förlossningsläkare och chef vid förlossningen på Karolinska Universitetssjukhuset, bedömer en del av ansökningarna:

– En del kvinnor jag träffat berättar att de har haft snabba förlossningar och därför känner en oro för att inte hinna in till sjukhus. Andra har tidigare inte fått det kontinuerliga stöd som de önskat, och då dyker hemförlossning upp som ett alternativ, säger hon.

Karin Pettersson, förlossningsläkare och chef vid förlossningen på Karolinska Universitetssjukhuset.
Karin Pettersson, förlossningsläkare och chef vid förlossningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Privat
Annons
Annons

”Vi förlossningsläkare ser i vårt dagliga arbete vilka oväntade komplikationer som kan tillstöta vid en förlossning”, säger Andreas Herbst, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG).

Foto: Rebecca HerbstBild 1 av 1

En del kvinnor hade också velat föda på de numera stängda småskaliga enheterna Södra BB eller BB Sophia. Det är också efter stängningen av dessa förlossningskliniker som antalet ansökningar om hemförlossningar har ökat.
I dag finns 22 godkända hembarnmorskor i Stockholms läns landsting, varav de flesta även har anställning på sjukhus. I praktiken är det därför endast ett fåtal barnmorskor som assisterar vid hemförlossningar.

Sedan landstinget upptäckt att det avtal som finns med hembarnmorskorna inte håller juridiskt har heller inga nya hembarnmorskor godkänts.

Eftersom antalet hemfödslar nu ökar har hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsatt en utredning för att dels hitta en bättre avtalsform, dels se över finansieringen.

Utredningen väntas vara klar i höst, och därefter följer ett politiskt beslut. Ett alternativ är att hembarnmorskor blir en del av vårdvalet – alltså att de får rätt att etablera sig fritt inom vårdområdet och att kvinnorna som ska föda också kan välja hembarnmorskor som alternativ. Ett annat alternativ är att hembarnmorskorna skriver direktavtal med olika förlossningskliniker.

En laddad fråga handlar om eventuella risker med hemförlossningar, och här går åsikterna isär mellan de berörda professionerna. Generellt är förlossningsläkare negativa till hemförlossningar.

”Vi förlossningsläkare ser i vårt dagliga arbete vilka oväntade komplikationer som kan tillstöta vid en förlossning”, säger Andreas Herbst, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG).
”Vi förlossningsläkare ser i vårt dagliga arbete vilka oväntade komplikationer som kan tillstöta vid en förlossning”, säger Andreas Herbst, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Foto: Rebecca Herbst
Annons
Annons

Andreas Herbst är ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Han anser att hemförlossningar helt enkelt är för riskfyllda.

– Vi förlossningsläkare ser i vårt dagliga arbete vilka oväntade komplikationer som kan tillstöta vid en förlossning. Vid mer än fem procent av förlossningarna blöder kvinnan mer än en liter, en potentiellt farlig blödning som måste handläggas snabbt. En annan viktig faktor är att barnet kan drabbas av syrebrist, vilket också kan kräva snabb intervention, säger han.
De begränsningar för hemförlossning som gäller i dag – som att kvinnan är omföderska, inte har gjort kejsarsnitt och att andra medicinska riskfaktorer saknas – duger inte, anser Andreas Herbst. Barn ska födas på sjukhus, inte hemma:

– Även om man selekterar ut lågriskgrupper så kommer komplikationer att inträffa, om än inte lika ofta. Det är mer önskvärt att vi försöker anpassa vården som ges på våra sjukhus och försöker tillgodose patienterna där. En del känner sig inte trygga i sjukhusmiljön och det anser jag att vi måste ta till oss.

De som i dag föder hemma är – trots en ökad efterfrågan – ännu en liten grupp. Om den blir större befarar Andreas Herbst att samhället får problem.

– Det skulle ta resurser från de andra kvinnorna som föder på sjukhus. Vi har trots allt ett barnmorskeunderskott på förlossningsenheterna. Med hemförlossningar tillkommer också kostnader för transporter till sjukhus, säger han.
Ansvaret för en förlossning vilar på barnmorskan – liksom ansvaret att vid behov tillkalla läkare eller annan expertis. I de fall en hemförlossning avslutas på sjukhus är det inte ovanligt att svagt värkarbete ligger bakom beslutet.

Annons
Annons

2017 ansökte 76 kvinnor om hemförlossning. 69 av dem beviljades, varav fyra av dem fick överföras till sjukhus under värkarbetet.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1
2017 ansökte 76 kvinnor om hemförlossning. 69 av dem beviljades, varav fyra av dem fick överföras till sjukhus under värkarbetet.
2017 ansökte 76 kvinnor om hemförlossning. 69 av dem beviljades, varav fyra av dem fick överföras till sjukhus under värkarbetet. Foto: Pontus Lundahl/TT

En nordisk studie från 2016 med över 3 000 kvinnor visar att 5 procent av omföderskorna och 25 procent av förstföderskorna fick transporteras till sjukhus för att föda.

Bland förlossningsläkarna är Karin Pettersson en av få som inte delar den negativa synen på hemförlossningar.

– Utifrån den vetenskap som finns, och med de kriterier som landstinget har satt upp, kan jag inte hävda att det är farligare att föda hemma, säger hon.
Att stödet för hemförlossning generellt sett är högt bland barnmorskor hävdar Karin Pettersson beror på att de framför allt ser och ansvarar för den normala förlossningen, medan förlossningsläkare kopplas in och deltar när det uppstår en komplikation.

– Det kan finnas en tendens till att barnmorskor tänker frisk och förlossningsläkare tänker risk, säger Karin Pettersson.

En av de mest anlitade hembarnmorskorna i Stockholm är Ann Petrén, som arbetat med hemfödslar under snart 40 år.

– Kvinnor måste få välja vilken plats det känns bäst att föda på, med utbildad personal vid sin sida. Att hemfödslar fortfarande är ovanliga i Sverige tror jag beror på att vi har en kultur av att vara lydiga och att följa normen och att det är få som opponerar sig. I dag har vi en överrepresentation av hemföderskor som kommer från andra länder eller har bott utomlands, säger hon.

Annons
Annons

I dag gäller avtalet om landstingsfinansierade hemförlossningar enbart omföderskor. Ann Petrén tycker att avtalet ska omfatta alla.

– Jag tycker att landstinget ska finansiera även förstföderskor, även om det blir mer överföringar till sjukhus och ibland en högre kostnad. I dag har vi också en ökad grupp som på grund av ekonomiska skäl föder utan barnmorska, men ingen kvinna ska behöva göra det valet, säger Ann Petrén.

Ännu finns inte så mycket forskning kring hemförlossningar i Sverige, delvis på grund av att underlaget är så litet. Helena Lindgren, barnmorska och forskare vid Karolinska institutet, har i sin avhandling studerat förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter.

– Sverige skiljer sig inte så mycket från andra länder, och den internationella forskningen är entydig. För kvinnor som är friska och har en lågriskgraviditet är hemförlossning lika säkert som att föda barn på sjukhus, säger Helena Lindgren.

Några allvarliga incidenter har heller inte inträffat vid hemförlossningar i Stockholm sedan landstinget började med sin finansiering.

– I de fall där man har behövt göra förflyttningar till sjukhus har man gjort det. Men där man inte har tillgång till transport och bra sjukvård är hemförlossning inte att rekommendera, säger Helena Lindgren.
Hon tror att efterfrågan på hemförlossningar – och på mer individuella val över lag – kommer att öka.

– Jag tycker att vården rent generellt behöver ta en större hänsyn till vad olika individer föredrar. Där tror jag att kommande generationer kommer att ha ännu mer synpunkter, säger Helena Lindgren.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons