För mycket medicin i Mälaren

Under strecket
Publicerad
Annons

Halterna av läkemedel i vattnet är fortfarande för höga i både Mälaren och Stockholms skärgård. Visserligen är inte mängderna så stora att de kan påverka människan, men de kan skapa miljöproblem. Miljöenheten inom Stockholms läns landsting har för tredje året i rad gjort mätningar av läkemedelsrester i Mälaren och inre skärgården samt i utsläppen från de stora reningsverken. De högsta nivåerna kommer från rester av läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar och mot smärta. Fredrik Mellgren

Annons
Annons
Annons