Annons

För mycket kontroll undergräver biståndet

Kontroll och utvärdering är viktigt för biståndspolitikens legitimitet. Men för mycket kontroll kan också undergräva biståndsarbetet. Mottagarna åläggs att använda metoder och ”verktyg” som tvingar fram nya former av byråkrati, skriver professorer som granskat biståndsprojekt i Afrika.

Publicerad

På söndag uppmärksammas den internationella aids-dagen. Aids är alltjämt en sjukdom med förödande sociala konsekvenser som framför allt drabbar redan resurssvaga länder, särskilt i södra Afrika. Därför är det internationella biståndet på detta område omfattande, inte minst vad gäller de medel som går direkt till civilsamhället. Det finns dock grundläggande problem med hur detta bistånd organiseras. Det är vår slutsats i en rapport från ett forskningsprojekt om bistånd till arbete med hiv/aids i Moçambique, Rwanda och Sydafrika. I två av våra fallstudier är Sverige en viktig givare.

Det har stormat kring den svenska biståndspolitiken denna höst. Först uppdagades det att biståndsministerns lön finansierats ur biståndsbudgeten, något som aldrig skett tidigare och som oppositionen menade stred mot internationella regler. Därefter publicerade SvD uppgifter ur en revisionsrapport som pekade på allvarliga brister i UD:s interna kontroll av biståndsmedel.

Annons
Annons
Annons