”För mig är euron ett moraliskt val”

Under strecket
Publicerad
Annons

Jag har två hemländer - Sverige och Finland. Att besöka finska respektive svenska släktingar innebär en skarp kontrast. I de finska hemmen finns alltid gulnade fotografier av unga män. Det är bilder av män som bara blev omkring 20 år och som dog i finska vinterkriget eller fortsättningskriget. Och Finland är inte unikt utan tvärtom normalen för ett europeiskt land. I nästan alla europeiska hem finns de gulnade fotona av tjugoåringar som en påminnelse om krig som ägt rum i vår tid. I svenska hem finns inte dessa foton; svensk mentalitet saknar insikt i krigets tragedier och svenskar brister i förståelse för hur krigserfarenheten påverkar våra europeiska grannars kultur ännu i dag. Vi saknar såväl krigsminnen som kollektivt krigsminne.

EU skapades i första hand för att omöjliggöra konflikter i framtiden och är i grunden ett fredsprojekt, men som sådant hånas det ofta i den svenska debatten och företrädarna stämplas som pretentiösa. För mig är detta upprörande och naivt. Upprörande - därför att man inte får göra narr av det mest genomgripande försöket att knyta samman länder som bekrigat varandra i århundraden och som kostat miljontals liv. Naivt - därför att vi tycks tro att Sverige är immunt mot krig. Vi har en obruten 200-årig fredstradition som besparat oss de gulnade fotona och som andra med rätta avundas oss, men att därav sluta sig till att vi aldrig kommer att drabbas av krig är farligt naivt.

Annons
Annons
Annons