För många lodjur i Uppland

Under strecket
Publicerad
Annons

Lodjuren är för många i norra Uppland. Om inte en stor del av dem vandrar ner till Götaland måste skyddsjakt tillåtas. Det anser Olof Liberg som granskat de tio senaste årens inventeringar av lodjur i Uppland. Med utgångspunkt i den beräknade tillgången på småvilt och rådjur har han kommit fram till att lodjuren inte bör öka i Mellansverige.
Enligt Anders Wetterin på Naturvårdsverket kan det dock inte bli tal om skyddsjakt på lo utanför renskötselområdet. Han påpekar att stammen inte nått riksdagens nationella minimimål och på flera håll inte ökar längre.
Johan Månsson på länsstyrelsen instämmer, enligt Upsala Nya Tidning, i att lodjuren inte kan bli så många fler i Uppland. Men att konflikterna främst uppstår i förhållande till jägarna. Rådjur och lo ökar och minskar själva i ett naturligt samspel. Ingrid Persson

Annons
Annons
Annons