”För många lärosäten utbildar lärare”

I Finland finns det åtta lärosäten som erbjuder lärarutbildningar, i Singapore ett. I Sverige har vi i dag hela 28 stycken. Det skriver Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund Studerandeförening, och Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, som presenterar tre förslag för att stärka lärarutbildningarna.

Publicerad
Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT
Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund Studerandeförening, och Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund.

Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund Studerandeförening, och Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund.

Foto: Björn Terlegård, Elisabeth Ohlson Wallin
Annons

En lärarutbildning som präglas av kvalitet är en nyckelfaktor för att stärka resultaten i den svenska skolan. Den nya lärarutbildningen från 2011 var ett stort steg i rätt riktning med ett stärkt fokus på ämneskunskaper. Att ha genomgått en lärarutbildning ska vara en kvalitetsstämpel. Därav är det nu hög tid att ta nästa stora kliv och lägga grunden för morgondagens lärarutbildningar. I syfte att stärka utbildningarnas kvalitet föreslår vi tre förslag som både gemensamt och var för sig förbättrar förutsättningarna för lärarutbildningarna att höja nivån och möta skolornas behov av framtida kompetensförsörjning. Lärarutbildningarna bör koncentreras till färre lärosäten, dimensioneras efter skolornas behov och få höjda ersättningsbelopp i syfte att öka den lärarledda undervisningstiden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons