För många barn kränks av normer och ideal

Arbetet mot mobbning i skolan står inte still, men det bedrivs på fel sätt. Det tryck som normer och ideal innebär på de som hamnar utanför är stort och blir bara värre högre upp i årskullarna, skriver Sara Thiringer, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Erik Lindman-Mata, Grön Ungdom Region Öst, och Petter Isoz, Luf Södermanland.

Under strecket
Publicerad
Annons

Nu börjar vårterminen för eleverna runt om i landet och ivern att få berätta om jullovets alla intryck varvas med förväntan på våren och glädjen över att träffa sina klasskamrater. Men för alltför många elever innebär skolstarten bara en klump i magen. Såväl fysiska som psykiska kränkningar är vardag för eleverna i den svenska skolan. Enligt Barnombudsmannen har nästan en tredjedel av eleverna i årskurs 4–6 blivit utsatta för någon typ av kränkande behandling. Den siffran är alldeles för hög. Vi vill se en skola där ingen elev kränks, mobbas eller diskrimineras.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons