Annons

För många barn kränks av normer och ideal

Arbetet mot mobbning i skolan står inte still, men det bedrivs på fel sätt. Det tryck som normer och ideal innebär på de som hamnar utanför är stort och blir bara värre högre upp i årskullarna, skriver Sara Thiringer, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Erik Lindman-Mata, Grön Ungdom Region Öst, och Petter Isoz, Luf Södermanland.

Under strecket
Publicerad

Nu börjar vårterminen för eleverna runt om i landet och ivern att få berätta om jullovets alla intryck varvas med förväntan på våren och glädjen över att träffa sina klasskamrater. Men för alltför många elever innebär skolstarten bara en klump i magen. Såväl fysiska som psykiska kränkningar är vardag för eleverna i den svenska skolan. Enligt Barnombudsmannen har nästan en tredjedel av eleverna i årskurs 4–6 blivit utsatta för någon typ av kränkande behandling. Den siffran är alldeles för hög. Vi vill se en skola där ingen elev kränks, mobbas eller diskrimineras.

Vilka elever som blir utsatta för kränkande behandling varierar, men mobbning och andra kränkningar har genomgående att göra med vilka som har makt och vilka som inte har det. Det handlar om vad vi definierar som “normalt” och vad vi säger är “annorlunda”. Den som sticker ut, och alltså inte tillhör normen, riskerar i mycket högre grad än andra att bli utsatt för kränkningar. Det tryck som normer och ideal innebär på de som hamnar utanför är stort och blir bara värre högre upp i årskullarna. Till exempel beräknas det att runt sju procent av ungdomspopulationen lider av ätstörningar, det är nästan 90 000 ungdomar, och då är mörkertalet stort.

Annons
Annons
Annons