För långt från bäcken för att kunna ropa hej

Äntligen dags för det efterlängtade svenska konjunkturlyftet? Nja, det är nog att ropa hej väl långt före bäcken. Aktiemarknaderna är upp- och nedvända världen, enligt inflyteserika bedömare.

Under strecket
Publicerad
Annons

analys | Trendbrott?

Aktiemarknaden har visserligen diskonterat en rejäl konjunkturuppgång framåt hösten-vintern. Kurserna på Stockholmsbörsen har exempelvis har stigit med bortåt 30 procent sedan i maj. Och mönstret är detsamma på andra aktiemarknader runt om i världen. Även på andra sidan Atlanten blommar konjunkturoptimismen. Men där som här har den åtminstone än så länge klent stöd i den makroekonomiska verkligheten. Statistiken är hygglig, inte mer. Kursuppsvinget bygger på förhoppningar - marknaden har skenat långt före den konjunkturverklighet som ter sig lika trist gråmelerad i dag som i våras. Dagens börser är rena upp och nedvända världen. Placerarna betalar för att ta på sig risk i stället för få betalt för det, konstaterar också den stora amerikanska investmentbanken Merrill Lynch i en färsk marknadsgenomgång. Bolag i branscher med överkapacitet - it och detaljhandel till exempel - får tillgång till billigt riskkapital genom att kurserna trissats upp medan kapitalet är dyrt i branscher som borde expandera, exempelvis inom energisektorn. I en sund marknad borde det vara tvärt om. ”Den spekulativa inslag som präglar dagens aktiemarknad skadar än en gång ekonomin - som den gjorde under aktiebubblan - genom att styra kapitalet till fel sektorer”, är Merrill Lynchs bistra slutsats.

Annons
Annons
Annons