X
Annons
X

För låga straff för flyktingsmuggling

Naturligtvis måste människor på flykt även kunna få en fristad i Sverige. I artikeln på Brännpunkt 3/1 problematiserades inte detta, men väl däremot det faktum att människor i stor utsträckning är hänvisade till grov organiserad brottslighet för att kunna söka asyl. Om samhället likt de som svarar på vår artikel 15/1menar att det är en acceptabel tingens ordning, så kan vi fortsätta som förut. Vi å vår sida menar däremot att det av flera skäl är ohållbart. Detta är en oerhört viktig diskussion, som tyvärr länge har präglats av en oförmåga att kalla en spade för en spade.

Det tycks finnas gott om missuppfattningar om vad som är straffbart och inte, när det gäller brotten människosmuggling och organiserande av människosmuggling. Till att börja med är människosmuggling ett självständigt brott. Det krävs för straffbarhet således inte att den som smugglas begår ett brott genom att korsa gränsen (se Högsta domstolens dom NJA 2009 s 424). Det krävs inte heller att smugglaren har tagit betalt för att brott av normalgraden ska föreligga. Människosmuggling mot betalning är enligt lagtexten istället skäl för att bedöma brottsligheten som grov. Ömmande skäl, så som till exempel att man har hjälpt familjemedlemmar att komma hit, kan däremot utgöra skäl för att brottet ska bedömas som ringa.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X