X
Annons
X

För hög skatt leder till sämre tider

Tjugo procent av människor i arbetsför ålder lever på socialförsäkringar. De flesta medborgare har ett sparkapital som inte är större än en månadslön. Trettio procent av de samlade förmögenheterna ägs av endast en procent av befolkningen. Så har det blivit på grund av en politik som baserats på "rättvisa" och på behovet av att detaljstyra medborgarna.

Onödigt höga och även helt onödiga skatter har försvarats med mantrat vård, skola och omsorg. Men folk dör i operationsköerna, skolan producerar allt fler analfabeter och hundra­åringar nekas den omsorg de behöver. Endast en skattekrona av tre, eller 500 av totalt 1 400 miljarder, går till vård, skola och omsorg.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X