X
Annons
X

Helena Granström: För fysiker blir världen bara alltmer gåtfull

Den moderna fysiken har avlägsnat sig från det observerbaras regioner.
Den moderna fysiken har avlägsnat sig från det observerbaras regioner. Foto: Ivan Mikhaylov/IBL

Det är ett faktum som alltför ofta glöms bort att fysiken aldrig på samma sätt som matematiken kan bevisa sina påståenden. Trots att fysikens teorier är formulerade på matematikens språk, är de två i detta avseende väsensskilda: medan matematiken otvetydigt kan avgöra sanningshalten hos sina egna utsagor, gäller den sanning fysikvetenskaperna söker verkligheten själv, vilket gör uppgiften avsevärt mer ­komplicerad. Ett antagande om världen omkring oss kan aldrig ledas i bevis enbart på logisk väg; det kan endast mätas mot observationer och experiment, och på så sätt antingen avfärdas eller göras alltmer troligt. Med vetenskapens hjälp ställer vi frågor till verkligheten, och använder svaren till att förbättra våra teorier – men på samma gång är det våra teorier som avgör vilka frågor vi ställer, och hur vi tolkar de svar vi får. Sanningen om verklig­heten förblir gäckande, gränsen mellan modellen och det den föreställer aldrig helt och hållet klar.  

Den moderna fysiken har avlägsnat sig från det observerbaras regioner.

Foto: Ivan Mikhaylov/IBL Bild 1 av 3

Joanna Rose.

Foto: Kuba Rose Bild 2 av 3

Konceptuell fraktalbaserad illustration av materia som försvinner in i ett svart hål.

Foto: SPL/IBL Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X