X
Annons
X

För få bostäder bakom krisen

Nästan varje vecka angrips den svenska modellen för hyressättning i debattartiklar och på ledarsidor. Fastighetsägarna har nyligen lanserat en "bokriskommitté, med uppgift att föreslå alternativ till bruksvärdessystemet. I budgetpropositionen aviserar regeringen att man öppnar för ett system med individuella "presumtionshyror", vid sidan av bruksvärdessystemet. På
Brännpunkt 25/9 presenterade regeringens utredare sin syn på hyrorna med en tydlig inriktning mot mer marknadsmässig hyressättning – dock utan att i detalj förklara hur ett nytt system ska se ut. Debatten lever, och det är bra. Vi skulle dock behöva bena upp den.

Som exempel så missar regeringens utredare att det grundläggande problemet är bristen på bostäder, inte hur hyran sätts. Ett allt för lågt byggande under flera år har skapat en ohållbar situation på bostadsmarknaden. Fastighetsägarna, och även nu regeringen, försöker utmåla den svenska hyressättningen som det stora problemet. Det är inte sant. Vi socialdemokrater vet att vi kan bygga nya hyresrätter samtidigt som vi har ett system med rimliga hyror som bestäms genom kollektiva förhandlingar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X