För barnets bästa

Under strecket
Publicerad
Annons

Länsstyrelsen i Kalmar klandrar delar av den utredning som låg till grund för Oskarshamns socialnämnds beslut att tvångsomhänderta ett barn på grund av föräldrarnas förståndshandikapp. Omständigheter som talade för ett skiljande kritiseras nu för bristande relevans, bl a ett intelligenstests fråga vad Australiens huvudstad heter (Canberra). Man kan tänka sig värre brister i ett hem än en sådan kunskapslucka.
Utgångspunkten, styvmoderligt behandlad av mediedrevet, måste vara en bedömning av barnets bästa. Det ska vara avgörande för om föräldrarnas rätt får kränkas, och ofta brukar allmänheten uppröras av motsatsen - att myndigheter inte har ingripit i tid, innan ett barn har kommit till skada. Det är en svår avvägning, särskilt som huvudprincipen bör vara att familjen ges ett sådant stöd att den kan fungera tills barnet förmår att göra sin röst hörd.
Länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt har alla behandlat fallet en gång. Föräldrarna är alltså inte rättslösa. Om nya omständigheter föreligger har de rätt
att åter få sin sak prövad.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons