Hela denna artikel är en annons

Fondtipset: Därför ska du spara 10 procent av din lön

Minst 10 procent av din lön i månaden.

Med blicken på en långsiktig investeringshorisont.

Det är två tips för att hantera osäkerheten i världsekonomin vi ser just nu.

Att köpa billigt och sälja dyrt är a och o när det kommer till att handla på börsen. Men som alla investerare vet är det mycket svårt att pricka in marknadens toppar och dalar.

Att investera stora summor pengar på en och samma gång är därför ofta förenat med stor risk.

När världsekonomin befinner sig i ett ovisst läge – exempelvis som en konsekvens av coronapandemin – är det ett bra tillfälle att påminna sig själv om vikten av att sprida sina risker. Ett sådant tillvägagångssätt är att i stället månadsspara i fonder. Du kommer köpa både när kursen är hög och låg – vilket i längden innebär att marknadens svängningar jämnar ut sig.

En bra tumregel är att spara 10 procent av din lön efter skatt. Om du efter ett tag känner att du kan spara mer än 10 procent kan du sakta öka sparandet.

Investera långsiktigt i Skagen GlobalExtern länk

Ränta på ränta

Ju längre du sparar desto mer potentiell avkastning. Tack vare den så kallade ränta på ränta-effekten kan dina pengar växa ännu snabbare.

Ränta på ränta-effekten kan jämföras med en rullande snöboll. Ju större snöbollen blir desto mer snö fångar den upp. Precis så är det med också med dina pengar. Ju mer pengar du sparar, desto större chans finns det att pengarna växer snabbare. På sikt kan ränta på ränta-effekten därför göra stor skillnad.

Fonden som tänker långsiktigt

Att veta vilka aktier och fonder man bör satsa på är däremot inte lätt. Fördelarna när du sparar i en fond är att du slipper mycket av det jobbet. Du köper själva fonden sen kommer en förvaltare att sköta placeringarna åt dig.

Skagen Global är en fond utformad för att vara effektiv för sina investerare över tid, vilket har hjälpt fonden att stå emot marknadsoron under exempelvis coronapandemin. Dess långsiktiga investeringshorisont har gjort att fondförvaltarna inte blir distraherade av kortvariga marknadsrörelser. 

Skagen Global ligger drygt en procentenhet före MSCI All Country World Index hittills i år och har slagit index på tre och fem års sikt (per 19-10-2020).

Investera långsiktigt i Skagen GlobalExtern länk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Annons
Annons
Annons