Annons
X
Annons
X

Fonder stöder vapenexport till Saudiarabien

Svenska fond- och pensionsbolag ägde vid årsskiftet aktier för 1,4 miljarder kronor i företag som säljer vapen till Saudiarabien, visar en genomgång som Fair Finance Guide har gjort.

Foto: BERTIL ERICSON/TT

Svenska regeringen beslutade förra veckan att avsluta avtalet om militärt samarbete med Saudiarabien. Miljöpartiets språkrör och vice statsminister Åsa Romson kallade beslutet för en vinst för en tydlig utrikespolitik som bygger på respekt för mänskliga rättigheter.

Men även om regeringen har stoppat exporten är svenska folket ändå, via sitt fond- och pensionssparande, delaktigt i vapenexport till Saudiarabien. En undersökning som Fair Finance Guide har gjort visar att svenska fondbolag äger aktier i många företag som exporterar vapen till Saudiarabien.

Fair Finance Guide har gått igenom de innehav som fondbolagen rapporterat in till Finansinspektionen och vid årsskiftet ägde fondbolagen aktier i sådana bolag till ett värde av nära 1,4 miljarder kronor.

Annons
X

Bland de företag som Fair Finance hittat finns Raytheon, Oshkosh Corporation, Airbus, BAE Systems, Finmeccanica, och United Technologies.

– Enligt svensk lag gör man skillnad mellan krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel. Alla de här företagen exporterar krigsmateriel för strid till Saudiarabien, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på organisationen Sveriges Konsumenter.

I analysen av vilka som exporterar till Saudiarabien och vilka vapen det gäller har Fair Finance Guide använt sig av Sipris databas. Analysen gäller vapenexport under 2013-2014.

Syftet med Fair Finance Guides verksamhet generellt och den här granskningen specifikt är att göra det lättare för konsumenter att spåra hur deras sparpengar används.

– Vi vill uppmärksamma att många konsumenter har sina sparpengar investerade i utländska vapenföretag som säljer stridsflygplan, stridsvagnar och granater till Saudiarabien. Jag tror att många sparare blir förvånade, många banker och pensionsbolag lovar ju att deras fonder inte investerar oetiskt, säger König.

Den svenska finanskoncern som toppar listan är SEB. Vid årsskiftet ägde banken via sina fonder aktier i Raytheon för motsvarande 268 miljoner kronor. På andra plats kommer Swedbank som vid årsskiftet ägde aktier i flera vapenexporterande företag för totalt 260 miljoner kronor.

– Det stämmer att vi har fonder med innehav i Raytheon. Storleken på innehavet är dock betydligt lägre än på Fair Finance lista eftersom vi sålt av sedan årsskiftet, säger bankens presschef Anna Helsén.

Hon påpekar att banken systematiskt ser över sina fondinnehav mot bakgrund av egna policys och internationella konventioner.

– Det handlar om att inte investera i vapen som klusterbomber, kemiska, biologiska vapen och kärnvapen men också om situationen i mottagarlandet vad gäller mänskliga rättigheter. Här ser vi till bedömningar som gjorts nationellt, i EU och i FN, säger Helsén.

Jakob König säger att banker i sin kapitalförvaltning ofta har ganska god koll på vapen som är olagliga, exempelvis klusterbomber, men att de har sämre kontroll när det kommer till mottagarländernas status.

– SEB har en policy för vapenindustrin och det är den enda svenska banken som hänvisar till EU:s exportkod, som säger att man inte ska exportera vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter. Raytheon är heller inte något tveksamt fall, det rör sig om flera vapen och vapensystem, säger König.

Swedbank Robur säger i en kommentar att alla de sju företag som finns med i Fair Finance Guides granskning är underkända i bolagets särskilda hållbarhetsfonder (Ethica).

– Fem av de sju bolagen är uteslutna ur våra aktivt förvaltade fonder, men finns med i våra indexfonder, som måste spegla de index de följer. Vi har ansökt om ändrade fondbestämmelser och när de blir godkända kommer vi kunna utesluta dessa bolag även ur indexfonderna, säger Swedbank Roburs informationschef Pär Bäckman.

Annons
Annons
X
Foto: BERTIL ERICSON/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X