Annons

Fonder bra verktyg mot utanförskap

Det finns i dag en bred samsyn bland politiker och expertis om att kommunerna bör göra mycket mer preventiva insatser inom individ- och familjeomsorg samt förskola och skola för att förebygga problem. Sociala investeringsfonder har stor potential, men det finns också grundläggande kunskaps- och kompetensbrister, skriver nationalekonomen Lars Hultkrantz.

Under strecket
Publicerad

Trots att alla vet att tidiga insatser för barn och unga lönar sig i längden görs alltför lite. En orsak är att vi ser till kostnader och inte till de positiva effekter som satsningar på unga ger. Många kommuner saknar också kunskap om hur man räknar på de långsiktiga effekterna. Lösningen har hittills varit fler riktade insatser från nationell nivå. De löser dock inte själva grundproblematiken.

I dag publiceras två rapporter som tagits fram inom ramen för SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser. Analyserna visar på hur sociala investeringsfonder skulle kunna fungera som ett kraftfullt instrument för en vitalisering av den svenska välfärdssektorn.

Annons
Annons
Annons