Hela denna artikel är en annons

Fonden som visar att ansvar lönar sig

Som en av Nordeas Stars-fonder är Nordea Emerging Stars inriktad på att investera i förstklassiga bolag som sköts på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Det relativt lilla urval av företag som väljs till fonden är de allra bästa företagen, stjärnorna eller ”the Stars”. Privata Affärer utsåg fonden till årets tillväxtmarknadsfond 2014 och Dagens Industri utsåg fondens förvaltare Jorry Rask Nøddekær till årets stjärnförvaltare på tillväxtmarknaderna 2014.

Jorry Rask Nøddekær, årets stjärnförvaltare på tillväxtmarknaderna 2014.

Foto: Nordea Bild 1 av 1

Jorry Rask Nøddekær, årets stjärnförvaltare på tillväxtmarknaderna 2014.

Foto: Nordea Bild 1 av 1
Jorry Rask Nøddekær, årets stjärnförvaltare på tillväxtmarknaderna 2014.
Jorry Rask Nøddekær, årets stjärnförvaltare på tillväxtmarknaderna 2014. Foto: Nordea

I valet av bolag till fonden Nordea Emerging stars tillämpas ett extra lager av så kallad ESG-analys. ESG som på engelska står för  Environmental, Social and Governance issues, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning spelar därmed en central roll i fondens investeringsprocess.
Syftet är att minska risken i fonden genom att välja företag som agerar långsiktigt och tar ansvar i sin verksamhet – utan att det ska gå ut över fondens avkastning. Den ingående kännedomen om alla delar av verksamheten betyder att risken för otrevliga överraskningar, som till exempel miljökatastrofer, arbetsplatsolyckor och sanktioner från myndigheter, begränsas. Händelser som från den ena dagen till den andra kan försätta en aktie i fritt fall.

**Två av de företag **som tagit sig igenom Stars-nålsögat är filippinska Universal Robina och kinesiska Tencent. Universal Robina står bakom en rad ledande livsmedelsvarumärken i Filippinerna, och har som överlägsen marknadsledare i hemlandet en unik möjlighet att tjäna på den stigande efterfrågan i hela Sydostasien. Och på ESG-området har Universal Robina under de senaste åren gjort stora insatser för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan i produktionen.

**Kinesiska Tencent är **ett av de ledande företagen inom sociala medier och dataspel i regionen. Efterfrågan stiger nu snabbt, och på ESG-området utmärker sig företaget genom en rad satsningar på att säkerställa goda arbetsvillkor för de anställda.

Utifrån en detaljerad finansiell analys identifieras de företag som är intressanta ur placeringssynpunkt. Därefter undersöker Nordeas team som arbetar med ansvarsfulla investeringar om de också lever upp till den ESG-standard som krävs av ett företag som ska kunna ta plats i en Stars-fond. Den första frågan som ställs är om företaget bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot alla sina intressenter: anställda, leverantörer, kunder, investerare och lokalsamhället. 

Den andra är om företaget via sina produkter står väl rustat inför framtida megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar. Därefter rankas företaget på en skala mellan A-C och bara de företag som har en ranking på B eller högre kan ta plats i en Stars-fond. Först därefter sätter man samman den slutliga, koncentrerade, långsiktiga portföljen med 40-60 aktier.
I urvalsprocessen träffar Nordea även företagens ledningsgrupper, och gör regelbundna resor för att besöka företagen och diskutera både finansiella aspekter och ESG-aspekter. Syftet är att säkerställa att företagen som kommer med i fonden bibehåller sin stjärnstatus.  
Se intervjun med fondens förvaltare Jorry Rask Nøddekær från tidigare i år.

Läs mer artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Annons
Annons
Annons