Fölster vill se högre investeringar

Fler nya företag är nyckeln till ökad sysselsättning. Men då krävs att de pengar som i dag satsas på fastigheter och aktier kommer de nya företagarna till del, skriver organisationen Svenskt Näringsliv i sin senaste konjunkturprognos.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Själva prognosen skiljer sig inte så mycket från vad andra bedömare tro. Prognosen för BNP-tillväxten i år har justerats upp några tiondelar till 2,3 procent, eftersom tillväxten det första kvartalet nu ser ut att ha varit starkare än man tidigare trodde. Tillväxten nästa år väntas bli 2,6 procent.

Sysselsättningen väntas öka med 14 000 personer i år och 25 000 personer nästa år. Endast 5 000 av dessa 40 000 jobb är reguljära, resten är olika slag av subventionerade anställningar. Ökningen av sysselsättningen motsvarar bara hälften av ökningen av befolkningen i arbetsför ålder. Denna ökar med över 40 000 både 2005 och 2006.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons