Annons
X
Annons
X

Folks oro för kärnkraften är värd att ta på allvar

Det är förvånansvärt att den svenska regeringen öppnar upp för mer kärnkraft samtidigt som man förblir oberörd av allmänhetens oro för ett sådant osäkert energislag som kärnkraften. Vi socialdemokrater vill successivt fasa ut kärnkraften, skriver Lars Johansson och Ann-Kristine Johansson.

(uppdaterad)

För några veckor sedan beslutade Tyskland att avskaffa all sin kärnkraft fram till år 2022. Det innebär att Europas största industrination nu har chansen att genomföra en omställning till en mer hållbar och miljövänligare energiproduktion.

I det läget är det tråkigt att den svenska miljöministern beklagar sig över att Tyskland nu väljer att gå före och satsa på framtiden. Vi socialdemokrater tar det tyska beslutet till intäkt för att den svenska regeringen måste tänka om kring kärnkraften, och bjuda in oppositionen till förhandlingar kring den svenska energipolitiken.

Händelserna i Japan och en stark kärnkraftskritisk opinion på hemmaplan har fått den tyska förbundskansler Angela Merkel att tänka om kring tysk energipolitik. Det har lett till att den tyska regeringen nu beslutat att avskaffa all tysk kärnkraft fram till 2022. Den svenska miljöministern Andreas Carlgren beklagar avvecklingen och menar att det kommer att leda till stora utsläpp genom ökad användning av fossila bränslen.

Annons
X

Det finns dock ingenting som tyder på detta: tvärtom innebär avvecklingen en stor möjlighet för tysk industri att ställa om sig mot en mer hållbar energiproduktion. Målet att avveckla kärnkraften åtföljs också av massiva investeringar på att främja de förnybara alternativen.

Exempelvis kommer man att satsa 200 miljarder euro på energieffektiviseringar, på smarta nät för att öka el-kapaciteten mellan de norra och södra delarna av landet, samt på en kraftig utbyggnad av vindkraften.

Beslutet är heller ingenting nytt inom tysk energipolitik: redan år 2000 aviserade den socialdemokratiska förbundskanslern Gerhard Schröder en avveckling av kärnkraftsreaktorerna. Avvecklingen var förankrad med industrin som fick välja vilka reaktorer som togs ur drift fram tills år 2022.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För oss innebär den tyska utvecklingen två saker som är viktiga för den svenska energipolitiken:

  1. Kärnkraften håller på att fasas ut som energikälla i flera länder. I Schweiz tog man nyligen beslut om att avskaffa kärnkraften fram till år 2034 och i Italien har man genom folkomröstning stoppat all utbyggnad av kärnkraft tills vidare. I Japan beslutade man av säkerhetsskäl att stänga ytterligare fem kärnkraftsreaktorer efter katastrofen i Fukushima.

  Den internationella utvecklingen visar att folks oro för kärnkraften är värd att ta på allvar. Det är förvånansvärt att den svenska regeringen öppnar upp för mer kärnkraft samtidigt som man förblir oberörd av allmänhetens oro för ett sådant osäkert energislag som kärnkraften. Vi socialdemokrater vill successivt fasa ut kärnkraften och långsiktigt ersätta den med förnybara energislag.

  Genom en kraftig utbyggnad av biokraftvärme och vindkraft vill vi höja målet till minst 30 TWh ny förnybar el till 2020 och minst 55TWh till 2030. Kärnkraftsavveckling bör också ske på ett sådant sätt att det inte äventyrar konkurrenskraften för den svenska industrin. Därför är vi heller inte beredda att i nuläget sätta ett slutdatum för när den sista reaktorn bör stängas ned.

  2. Avvecklingsbeslutet i Tyskland visar på betydelsen av politisk enighet inom energipolitiken. Energifrågan är för viktig för kortsiktiga beslut och politiskt spel.

  Sverige behöver en bred överenskommelse som tryggar energitillgången och ger ett el-överskott, istället för regeringens energipolitik som vilar på en skör riksdagsmajoritet som förespråkar kärnkraft, och som har fått industrin att avstå från ytterligare investeringar i energiproduktionen. Den osäkerhet som regeringens energipolitik fört med sig riskerar därför konkurrenskraften för svensk industri.

  Vi vill arbeta för visionen om det gröna folkhemmet, en miljöpolitik som bidrar till omställning av dagens energisystem till en mer hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Visionen om det gröna folkhemmet förutsätter både satsningar på energieffektivitet, förnybara energikällor och minskad energiförbrukning hos hushållen. Om det gröna folkhemmet ska bli verklighet krävs samarbete mellan lokalsamhällen, industrin och politiken.

  Vi Socialdemokrater vill ha en bred överenskommelse om energipolitiken, eftersom investeringar i både tillverkningsindustrin och energisektorn underlättas om det finns en säkerhet om de framtida spelreglerna.

  En sådan säkerhet förutsätter en blocköverskridande överenskommelse. Inför sådana samtal är vår inställning att Sverige långsiktigt bör fasa ut kärnkraften. Om Sverige ska ha en konkurrenskraftig industri som klarar utmaningar i en global ekonomi är det dags för regeringen att släppa på prestigen och inleda förhandlingar med oss om den svenska energipolitiken.

  LARS JOHANSSON (S)

  näringspolitisk talesperson

  ANN-KRISTINE JOHANSSON (S)

  energipolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X