Annons
X
Annons
X

Folkrätten måste respekteras

REPLIK | ÖKONFLIKTEN

Jag skulle vilja kommentera artikeln ”Taiwans initiativ kan säkra fred vid öar” som publicerades
på Brännpunkt 23/9, i vilken Thomas T.S. Cheng ger en oriktig redogörelse för frågan om suveräniteten över Senkakuöarna, de öar som Taiwan kallar Diaoyutai.

Med början 1885 och på uppdrag av Japans regering, genomfördes noggranna undersökningar av Senkakuöarna av bland andra Okinawas regionala mydigheter. Dessa undersökningar bekräftade inte bara att Senkakuöarna hade varit obebodda, men också att det inte fanns några spår av att de skulle ha varit under kinesisk kontroll. Utifrån dessa resultat beslöt Japans regering den 14 januari 1895 att en märkningsstolpe skulle resas på öarna för att därigenom formellt införliva Senkakuöarna i Japans territorium. Dessa åtgärder genomfördes i enlighet med folkrättsliga principer som är tillämpliga vad beträffar förvärvande av territoriell suveränitet (besittningstagande av terra nullius).

Alltsedan dess och fram till idag har Senkakuöarna fortsatt att vara del av Nansei Shoto-öarna, vilka är japanskt territorium. Dessa öar har vare sig varit en del av Taiwan eller av Pescadorerna, vilka Qingdynastin avträdde till Japan i enlighet med Artikel 2 av Shimonosekifördraget som trädde i kraft i maj 1895. Efter andra världskriget stod Senkakuöarna, som en del av Nansei Shoto-öarna, under USA:s förvaltning fram till 1971, när Japan återfick förvaltningsrätten för dessa öar. Japan har aldrig givit upp suveräniteten över Senkakuöarna vid något tillfälle efter 1895 .

Annons
X

Jag anser att denna fråga bör behandlas utifrån faktauppgifter, och med respekt för folkrätten.

Japan-Kinarelationerna är en av de viktigaste bilaterala relationerna för Japan. Kinas konstruktiva roll är nödvändig för stabilitet och välstånd i Asien- och Oceanienregionen. Japan önskar inte att denna fråga skall påverka de övergripande Japan-Kinarelationerna negativt. Japan ämnar fortsätta att fördjupa de ömsesidigt fördelaktiga relationerna som bygger på gemensamma strategiska intressen med Kina, och att befrämja samarbete om regional stabilitet.

Japan och Kina har tillsammans redan kommit överens om en mekanism för att främja ömsesidig förståelse och förtroende mellan de bägge ländernas sjöfartsmyndigheter, genom vilken Japan kommer att fortsätta att stärka samarbetet för att göra Östkinesiska havet till ”ett fredens, samarbetets, och vänskapens hav”.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  YOSHIKI WATANABE

  Japans ambassadör i Sverige

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X