Annons

Hans Ingvar Roth:Folkmord med folkets stöd

I kombination med första världskrigets våldskultur kom ras- och nationalstatstänkandet att ge upphov till 1900-talets brutala folkmordspolitik. En ny bok granskar upprinnelserna till seklets mest framträdande folkmord i jakt på gemensamma kännetecken.

Under strecket
Publicerad

Det tjugonde århundradet kommer alltid att ihågkommas som ett brutalt sekel, då de stora vetenskapliga och tekniska landvinningarna ofta användes för ytterst destruktiva syften.

Detta historiska förhållande illustreras framför allt av alla de stater och folk som med hjälp av modern teknik och storskalig planering involverade sig i folkmord och etniska rensningar av olika minoriteter. Framväxten av den moderna staten med dess stora maktpotential innebar helt andra risker än tidigare för en omfattande och systematisk våldsutövning från skilda regimers sida, något som kan förklara varför folkmord inte sällan har rubricerats som ett speciellt 1900-talsfenomen. Det har uppskattats att det under den andra hälften av 1900-talet dödades närmare 100 miljoner människor i inomnationella konflikter. Av dessa dödades cirka 10 miljoner i det som vi vanligtvis kallar för folkmord.

Annons
Annons
Annons