Annons

Folkmord bör angå även regeringen

Turkietfrågan Genom att signalera att regeringen inte kommer att bry sig om riksdagens erkännande av folkmordet på armenierna ger Reinfeldt och Bildt indirekt stöd åt Turkiet att fortsätta sitt destruktiva förnekelsearbete, skriver Klas-Göran karlsson, professor i historia.

Publicerad

Den historiska tankeoperationen är alltid dubbelsidig. Den utgår alltid från oss, från våra frågor och problem i nuet, men våra urval och perspektiv måste samtidigt efter vår bästa förmåga göra rättvisa åt historien på de villkor som gällde då den utspelades. Annars blir historien bara en konstruktion som lånar sig till allsköns maktpolitiska uppgifter, till exempel att till varje pris vidmakthålla goda handels- och utrikespolitiska relationer.

Det är förstås lockande för en svensk regering, ovan vid att hantera historiska problem, att göra politiska prioriteringar framför historiska. Enklast är att hänvisa till att det finns olika tolkningar av historien, och att en tolkning är så god som en annan. Men så är det inte. Det finns tolkningar som bättre eller sämre svarar mot vad vi vet om det förflutna.

Annons
Annons
Annons
Annons