Folkkäre Fröding berör än idag

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det skiljer bara en halv mansålder mellan dem och nu i augusti är det 150 år sedan Gustaf Fröding och 100 år sedan Erik Lindegren föddes. Gossen Lindegren var bara ett halvår gammal när den store poeten avled. De två poeterna representerar olika traditioner i det gigantiska språng som den svenska lyriken tog från det sena 1800-talet till slutet av 1900- talet. Fröding och Lindegren är betydande länkar i den moderna svenska poesins utvecklingskedja.

Förvisso är den ene folkkär, hans poesi melodisatt och så införlivad i den svenska traditionen att vi ibland glömt att orden var just hans, medan den andre vunnit gehör i mer intellektuella och avantgardistiska kretsar. Men musiken och musikaliteten har de gemensamt och kanske står de varandra närmare även i motiv och sinnesstämning. En rad som denna, ”av mörkret tvingad att utan tro erinra sig ljuset” (mannen utan väg), hade nog inte varit Fröding främmande.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons