Annons

Folkhögskolor kan bidra till bättre integration

Regeringen ger i kommande budgetproposition Arbetsförmedlingen möjlighet att finansiera kurser på folkhögskolor särskilt för nyanlända. Folkhögskolorna har med sin karaktär och särskilda pedagogik tydliga möjligheter att stötta dem som behöver stöd in i samhället eller stöd mot fortsatta studier, skriver ministrarna Erik Ullenhag (FP) och Maria Arnholm (FP).

Under strecket
Publicerad

Nyanlända invandrare som kommer till Sverige ska erbjudas goda möjligheter att lära sig svenska, få ett jobb och komma in i samhället. Den demografiska utmaning Sverige och övriga Europa står inför understryker bara att vi behöver fler människor som arbetar för att hålla uppe den gemensamma välfärden. Många invandrare kommer till Sverige med utbildning, kunskaper och med en vilja att arbeta och skapa sig en bättre framtid i vårt land. Den kompetensen måste vi bli bättre på att ta till vara. Lyckas vi med det kommer vi att stå starka i en allt mer globaliserad värld.

Vår stora utmaning är att det har tagit för lång tid för nyanlända att komma i arbete. Regeringen har därför fokuserat på att lägga om integrationspolitiken för att den som kommer till Sverige snabbt ska få ta del av rätt insatser och hitta sin väg in på arbetsmarknaden. Jobblinjen gäller numer från första dagen i Sverige. Vi är övertygade om att möjligheten att snabbt komma i arbete är grundläggande för en fortsatt lyckad integration. Därför lade vi om politiken så att Arbetsförmedlingen numera är den som ansvarar för den första tiden för nyanlända invandrare. Fokus ska ligga på individuella arbetsförberedande insatser, undervisning i svenska och samhällsorientering.

Annons
Annons
Annons