Folkhemsbygget i KF:s regi

Kooperativa Förbundets arkitektkontor kan låta mossigt i dag. Men här fanns under 1930- till 1950-talen Sveriges ledande arkitekter. De formade synen på det moderna Sverige. Fortfarande präglar den svenska arkitekter.

Under strecket
Publicerad
Annons

Lisa Brunnström
Det svenska folkhemsbygget - om Kooperativa Förbundets arkitektkontor
364 s. Arkitektur Förlag AB. CA 416:-

Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz får ursäkta. De må vara de enda svenska arkitekterna med självklar plats i 1900-talets arkitekturhistoria, men de har inte fått särskilt många efterföljare på hemmaplan. Vi plockar gärna fram minnet av dem i festliga sammanhang, men i jämförelse med Kooperativa Förbundets arkitektkontor är deras inflytande på svensk arkitektur försumbart.
Det handlar inte bara om kvantitet. Eskil Sundahl, kontorets grundare och chef under 30 år, mellan 1928 och 1958, var en av Sveriges ledande arkitekter. Under hans ledning lockade kontoret till sig de bästa och de briljanta bland de unga arkitekterna. Kontorets avskalade, rationella och sakliga modernism formade inte bara omvärldens syn på Sverige och det moderna Sveriges syn på sig självt. Fortfarande präglar KF:s arkitektkontors sätt att arbeta de svenska arkitekternas syn på sig själva, sin uppgift sitt
sätt att utöva sitt yrke.
Ändå har det länge saknats en monografi över detta kontor, en brist som nu avhjälps av Lisa Brunnströms bok Det svenska folkhemsbygget - om Kooperativa Förbundets arkitektkontor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons