Recension

FolkhemsbyggareFolkhemsbygget började i språket

Under strecket
Publicerad
Annons

Inom humanistisk forskning finns ett växande intresse för studiet av språkets betydelse. Utgångspunkten är att människor möter verkligheten via språket som är meningsskapande och ger förståelse i tillvaron. Ord, begrepp och metaforer utgör ett väsentligt mellanled mellan aktörer och strukturer och påverkar människors verklighetsgestaltningar. Detta tänkesätt har också inspirerat
Henrik Björck i boken
Folkhemsbyggare . Språket eller rättare sagt språkbruket ser han som en viktig aspekt i samhällsbyggandet.

Åtskilliga böcker och artiklar har skrivits om det svenska folkhemmets historia och 1928 utpekas som det mytiska tillkomståret. Det var då Per Albin Hansson lanserade begreppet och formulerade vad som skulle bli ett politiskt projekt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons