”Det är på väg åt rätt håll”

Statsepidemiolog Anders Tegnell.
Statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Jessica Gow/TT

Under torsdagen rapporterades 21 nya dödsfall i Covid-19.

– Vi har inte längre en överdödlighet, säger statsepidemiologen Anders Tegnell.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Antalet personer som smittats av det nya coronaviruset och avlidit i Sverige uppgår nu till 5 230 personer. Under torsdagen rapporterades 21 nya dödsfall, enligt Folkhälsomyndigheten. Det totala antalet bekräftat smittade ligger nu på 63 890, en ökning med 1 566 sedan i onsdags.

2 401 personer har eller har fått intensivvård.

Den globala situationen fortsätter att förvärras i bland annat Nordamerika och Indien. Vi närmar oss tio miljoner fall i världen. men i Europa är situationen mer stabil.

– I Sverige har vi en uppåtgående utveckling när vi testar mycket mer. Vi fångar en omfattande spridning i samhället av lindriga fall. Det är bra att fler kan bli medvetna om att de har covid-19 och undvika att sprida den, säger statsepidemiologen Anders Tegnell, 

Antalet nya IVA-fall är på en väldigt låg nivå, och Sverige har inte längre någon överdödlighet.

– Det är på väg åt rätt håll, säger Tegnell.

Personer inom vissa yrken är överrepresenterade när det gäller covid-19, säger Tegnell. Det gäller framförallt serviceyrken som taxi-och busschaufförer.

Annons
Annons

– Levnadsvillkor spelar också in, säger Tegnell.

Vi reser lite mer än tidigare under våren, men resorna ligger fortfarande under det normala. Resorna till Gotland har exempelvis minskat en tredjedel. Nu skärps också rekommendationerna vad gäller skydd inom äldrevården, säger Tegnell.

Tidigare rekommendation från FHM var munskydd i kombination med visir vid nära vårdkontakt efter egen riskbedömning. Nu gäller att visir och munskydd rekommenderas vid all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19.

– Kunskapsläget är inte väsentligt förändrat, men utifrån att det varierar så mycket i landet är det bra att man gör likadant.

Anders Nystedt, smittskyddsläkare i region Norrbotten, redogör för situationen i Norrbotten med tanke på smittoökning i Gällivare efter midsommar. Från att ha varit väldigt lugnt började antalet coronafall i Norrbotten öka i och med ökad testning, förklarar Nystedt och säger att man gick från några få fall per dag till 100 nyupptäckta fall på en dag - i tisdags.
300 nya fall upptäcktes i Gällivare sedan månadsskiftet, säger Anders Nystedt och påpekar att det är en liten glesbefolkad kommun.

– Vi tror att det här utbrottet tog fyr i gruvnäringen när det flögs in folk i samband med ett reparationsstopp, säger han.

Anders Nystedt tror att anledningen till att smittan spreds i Gällivare är ett ”avslappnad attityd”.

– Man kanske kan se Gällivare som ett varnande exempel, säger han och påtalar att situationen där nu är bättre och att medborgarna nu tar smittan på allvar.

– Individerna måste följa de rekommendationerna vi ger annars får vi den här typen av problem, säger Anders Nystedt.

Enligt Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef vid  Socialstyrelsen, minskar antalet inlagda på IVA. Hon lyfter fram att det är stora regionala skillnader när det gäller beläggningen.

Sedan vecka 10 har besöken på landets akutmottagningar minskat med cirka 30 procent, berättar Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, vid pressträffen.
Inom tandvården har besöken halverats sedan vecka 11. Inom barn- och ungdomspsykiatrin däremot har ingen större minskning av besöken noterats.
Anders Tegnell får frågan om råden och rekommendationer till personer som testats positivt på antikroppar. Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att man kommer att komma med besked om det.
– Det är viktigt att ge tydlig rekommendation och därför manglar vi det hellre några varv till än att vi släpper något som kan missförstås. Här gäller det att vara extremt tydlig, säger Tegnell och påpekar att man ännu inte vet hur länge antikropparna varar eller i vilka lägen man kan lita på att de skyddar.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons